Удължават грипната епидемия в област Силистра

С нова заповед на директорът на Регионалното здравна инспекция /РЗИ/- Силистра , д-р Теодора Начева, обявената, на 29 януари, грипна епидемия в област Силистра, се удължява до 7 февруари. Също до 7 февруари 2020 г. вкл. се удължява ваканцията в общинските и държавни училища на територията на седемте общини в област Силистра, като заповедта на РЗИ е изпратена до всички общински кметове.

Още в края на миналата седмица броят на заболелите от остри респираторни заболявания /ОРЗ/ и грип се е увеличил, като общата заболеваемост е надминала епидепично ниво от 279/10 000.

Продължават да важат ограниченията от предишната заповед:  ограничават свижданията и се установява пропускателен режим в отделенията на лечебните заведения. Ограничава се плановият прием, в това число и за оперативни интервенции. Болниците трябва да имат  готовност за разстановка на болничните легла, ако се налага да осигуряват допълнителни места за  болни с респираторни инфекции и усложнения.  В амбулаториите за първична и специализирана медицинска помощ и в медицинските центрове и ДКЦ се преустановят плановите консултации на бременни жени и профилактични прегледи и имунизации на деца и възрастни.Кметовете на общини трябва да изискват от ръководителите на детски заведения да спазват строг сутрешен „филтър”, за да не се допускат болни деца. Въвеждат се общопрофилактични мерки, които се отнасят до детските и лечебните заведения, добър хигиенен и санитарен режим, затопляне, проветряване, дезинфекция и преустановяване на  масови мероприятия. се преустановяват плановите операции и свижданията в болниците, както и детските и женски консултации.