Уникални паметници се върнаха в Силистра след 40 години

Точно 40 години, след като напуснаха Силистра, два знакови паметника от фонда на Археологическия музей се завърнаха отново в неговата постоянна експозиция, съобщиха днес оттам. Десетилетия наред те красяха витрините на Националния исторически музей в София, но благодарение настойчивостта на ръководството на музея и отдел „Археология“ паметниците са вече изложени в Археологическия музей в Силистра, раз

Точно 40 години, след като напуснаха Силистра, два знакови паметника от фонда на Археологическия музей се завърнаха отново в неговата постоянна експозиция, съобщиха днес оттам. Десетилетия наред те красяха витрините на Националния исторически музей в София, но благодарение настойчивостта на ръководството на музея и отдел „Археология“ паметниците са вече изложени в Археологическия музей в Силистра, разаказаха музейните работници.
Бронзовата шлем-маска е сред емблематичните паметници на трако-римската цивилизация в българските земи и не случайно е включена в Държавния музеен фонд – Националната културно-историческа съкровищница, в който попадат 1000 знакови паметници от цивилизациите градени в българските земи, разказа шефът на музея ст.н.с. д.и.н. Георги Атанасов. Той припомни, че тя е открита при строителството на моста по ж.п. линията между Калипетрово и Бабук през 1968 г. Попада в музея благодарение на известния краевед и общественик Злати Еников от с. Калипетрово. Датира се в І в. сл. Хр. и навярно е принадлежала на тракийски благородник от висок ранг. Изработена и носена е в преходната епоха  на І в., когато става своеобразна симбиоза между тракийската култура и току-що установявящите се в Добруджа римляни. Изключително добре съхранена и консервирана в Германия. Лицевата половина възпроизвежда по забележителен начин изразителното лице на млад тракийски аристократ-войн, а тилната част е богато украсена с представени във висок релеф императорски орел, лъвски глави и митологични животни в хералдически пози. Предполага се, че е дело на висококласно римско ателие – специална изроботка и скъп  дар на лоялен тракийски съюзник в Добруджа от І в. сл. Хр.
Керамичното ведро от Вокил също е сред известните паметници на културно-историческото наследство на България, допълни Георги Атанасов. То е било открито е през 1967 г. в центъра на с. Вокил, Силистренско, в гроб  /езическо погребение/ на знатен прабългарин от началото на ІХ в. Керамичните ведра са част от керамичния ансамбъл на езическа България от VІІІ-ІХ в., но нашият паметник е уникален с изрисуваната митологична сцена включваща фриз /своеобразна процесия/ от животни – птица, елени, коне, вълци, дърво и рунически знаци. Без аналог е и изработката и по-специално светлозелената глазура, покриваща целия съд.
„С удоволствие каня всички жители и гости на Силистра в централната зала на Археологическия музей след 21 септември от 9,00 до 17,00 ч., за да видят и се насладят отново на двата емблематични паметника от културно-историческото наследство на Силистра и Крайдунавска Добруджа“, обяви Георги Атанасов.

2 thoughts on “Уникални паметници се върнаха в Силистра след 40 години

  1. шефът на музея не беше ли иван бъчваров

    Палец нагоре 0 Палец надолу 0

  2. има търкания между единия и другия, леко сритване на атовете, но общо взето се разбират в интерес на Музея и Силистра. Доколкото се знае Директор на музея е професора. Бъчваров няма Проф. пред името си, но има ерудицията на археолог. Нито той нито Г.Атанасов имат вина за плъзналите змии преди седмица, нито пък могат да бъдат винени за откраднатите артефакти от двора на музея на стойност няколко стотин хиляди лв.

    Палец нагоре 0 Палец надолу 0

Comments are closed.