Ученици издават книжка на здравна тема

Помагало „Здраве за нас” ще издадат 5 младежки организации и общински експерти в Силистра, стана известно днес.

Редакционният екип готви книжката за печат
Редакционният екип готви книжката за печат

Помагало „Здраве за нас” ще издадат 5 младежки организации и общински експерти в Силистра, стана известно днес… Книжката съдържа методи за преподаване, здравни теми за младите хора и симулационни игри за затвърждаване на знанията. Тя излиза в тираж от 500 броя и ще бъде разпространено във всички училища на територията на Силистра и региона, допълниха от крайдунавската община.
Помагалото „Здраве за нас” е част от създадените по проекта „Шанс за здраве” информационни и образователни материали, обясни Веска Иванова – експерт по детско и училищно здравеопазване в общинската администрация и ръководител на проекта. С помощта на 50 младежи от БЧК,  Съвета по наркотичните вещества, Ученическия парламент, клуб „Здраве” и екоклуб „Пеликан” са изготвени мултимедийни презентации за превенция на наркоманиите, трафика на хора, СПИН и брошури, които могат да се ползват заедно с помагалото в часовете по здраве в училище.
В рамките на проекта, продължил общо 6 месеца, са направени няколко кампании, състезание „Стани богат със знания за здраве”, екоакция, обучения на деца–обучители по здравна профилактика и други семинарни занимания. От фондацията „Шанс за здраве”, която е автор на проекта, очакват повече деца и млади хора от Силистра да добият нагласа за водене на здравословен живот, да станат по-инициативни и да популяризират формите на неформално образование в училище. Проектът е финансиран с близо 10 хил. лв от ДАМС по програмата за младежки дейности 2008 – 2010 година.