Ученици от пет държави създават общ сайт по история и география

Партньори по проект „Европейските ценности чрез дигитални произведения” в рамките на програма „Еразъм +” от училища в Австрия, Белгия, Румъния и Франция посрещнаха в Професионалната гимназия по стопанско управление и административни услуги „Атанас Буров” в Силистра, съобщи директорът на училището Денка Михайлова.

Българското училище е координатор по проекта. С него се цели да се развият дигиталните умения на учителите и учениците, като се разработят подходящи методи за преподаване, оценяване и сертифициране чрез прилагане на качествени образователни схеми. Включени са различни дейности – общ сайт, образователни събития, многоезичен цифров сборник, изложби, филми и книги, брошури, слайдшоу. Всеки партньор ще ползва помощта на местни организации в структурите на кметството и областната управа за разработването на точни и актуални финални продукти.

Те ще се използват в часовете по роден език и чуждоезикови курсове, история, география, компютърни науки, клубна работа в партньорски области.