Ученици от Силистра се разбунтуваха срещу решение на общината

Ученици о

Ученици от природоматематическата гимназия „Климент Охридски“ в Силистра се разбунтуваха днес по време на голямото си междучасие и се събраха под прозореца на кмета на града Иво Андонов на протест…

Гневът на младите силистренци бе заради решение на местната община от вторник, когато централният вход на училищния двор на гимназията бе затворен и достъпът на децата до класните стаи се оказал силно затруднен. За да стигнат до тях, те трябвало да минават през заден неофицален вход срещу местния Дунавски парк, до който обаче можело да се стигне, прекосявайки съседната детска градина или да заобикалят десетки улици. Затвореният централен вход свързвал училищния двор с местния пазар, откъдето обикновено гимназистите идвали за час. В голямото междучасие те опитали сами да решат проблема, като отворят отново портите, но по съвет на училищното ръководство се организирали мигновено и застанали под кметския кабинет.

„Този вход на двора на гимназията бе затворен, защото не фигурира по кадастър и се намира на 300 метра от близките хазартни зали, вместо на задължителните 455 метра, каквото е изискването на закона“, обясни в кабинета си пред специално съставена ученическа делегация зам. кметът Веселин Андреев. Той им каза още, че са действали почти светкавично, тъй като от своя страна пък фирмите, стопанисващи залите, заплашили общината със съд, ако трябвало да затварят салоните и да съкращават персонала.

„Има още един вход на двора“, каза Андреев, но думите му ядосаха отново ученическата делегация. „Този вход е неофициален и ни е трудно да минаваме през него, искаме си официалния, гимназията е на 100 години, тия хазартни фирми упражняват дейност от 20 години, защо сте им позволили, след като знаете законите“, питаха учениците. В отговор Андреев им каза, че е възхитен от будната им гражданска съвест и поиска една седмица отсрочка, за да може общината да обсъди ситуацията и да вземе адекватно решение.

Те се съгласиха, предупреждавайки го, че ако в понеделник няма такова решение, отново ще застанат под прозорците на кметския кабинет, защото вече имало инциденти с техни съученици, които опитали да прескочат оградата, но паднали и се наранили.