Ученици ще разследват как се изпълняват европроектите в Силистренско

В Областния информационен център в Силистра започва инициатива „Детективи на европейски проекти“, съобщиха от центъра. Целта е да се насърчи участието на ученици в мониторинга на европейски проекти чрез използване на информационни и комуникационни технологии, както и на публично достъпни „отворени“ данни, да бъде повишена културата на активно гражданство. Така ще бъде насърчена отчетността на публичните институции и ще се популяризирана политиката на сближаване сред младите хора, се казва в съобщението.

Сборна група ученици от 11 клас на Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги /ПГСУАУ/ „Атанас Буров“ в Силистра се включи в проекта – пилотно издание за България. В продължение на няколко месеца учениците ще извършат наблюдение на проект, финансиран от ЕС на територията на областния град, след което ще направят „разказ“ за проекта. Творческото съдържание ще е в свободно избрана форма /видео, инфографики, специален уеб сайт или друго/ и ще обобщава накратко проведеното проучване, като се използват материалите, събрани през целия период на наблюдение.

В рамките на проекта ще бъдат проведени 4 урока, чрез които учениците, подпомагани от експертите на ОИЦ-Силистра и от своите учители, ще усвоят практически умения за провеждане на гражданско наблюдение на европейски проекти, чрез публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България. Центърът за кариерно ориентиране също се включва в съвместната работа по проекта, като ще оказва методическа подкрепа при усвояването на нови знания и умения, пише в съобщението.