Учени от страната сядат на кръгла маса за митовете и реалностите на Добруджа

Първа по рода си Национална академична кръгла маса на тема „Добруджа – мит и реалност“ ще бъде проведена от 14,00 ч. в залата на Археологическия музей в Силистра на 1 октомври. Това е денят, в който българските войски влизат в Силистра след възвръщането на Южна Добруджа към майката родина България през 1940 г., благодарение на Крайовския договор, от който се навършват 80 години.

Организатори са Филиал Силистра с директор доц. д-р Румяна Лебедова, който е към Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Регионалният исторически музей с директор д-р Николай Тодоров. Участващите в двата модула – „Наука и образование“ и „Златна Добруджа в историята и културата на българите“ ще представят 25 доклада, публикувани в 12-та книга от поредицата „Известия на Научен център „Св. Дазий Доростолски“ с ръководител доц. д.ф.н. Тодорка Георгиева.

Научният форум е посветен на няколко годишнини: 80-годишнината от Крайовския мирен договор, 75-годишнината на Русенския университет, 130-годишнината на педагогическото образование в Силистра и 140 години от рождението на Йордан Йовков.

Докладите са на автори – преподаватели и студенти от различни висши учебни заведения – Русе, Силистра, София, Пловдив и др. По съдържание те са в различни тематични направления: история, етнография, фолклор, културология, литературознание, езиковедство.

Сред докладите се открояват тези на проф. д.и.н. Георги Атанасов – „Златна Добруджа – мит и действителност. Историко-археологически преглед“, на доц. д-р Румяна Лебедова – „Реториката на провиденциализма“, на Иван Занов – „Крайовската спогодба – амбиции, въжделения и реалности“, на Наталия Минчева – „Политическа характеристика на силистренското градско общество след възвръщането на Южна Добруджа /1940 – 1944/.

Йордан Георгиев ще разкаже за паметниците и книгите в Силистренско, вдъхновени от свободата на Южна Добруджа.

В секция „Наука и образование“ д-р Николай Тодоров ще говори за Османска Добруджа – икономика, миграция и общество, като представи нови османски документи. Д-р Галина Лечева е изследвала професионално-педагогическата подготовка на учителите в България до края на 20-ти век.