Училището в силистренското село Брадвари оцеля

Тр

Тристранният съвет по образование се събра за първи път тази година, за да обсъди преструктурирането на извънучилищните звена – Центъра за работа с деца,… ЦУТНТ, УСШ, Ученическа обсерватория, и предстоящото оптимизиране на училищната мрежа в Силистренска община.
Кметът инж. Иво Андонов, ресорният зам.-кмет Нели Стоилова и зам.-кметът по финансовите въпроси Милен Пенчев, заедно със Съюза на работодателите в сферата на просветата, синдикати и Инспекторат по образованието бяха единодушни по въпроса за съдбата на училището в с. Брадвари. И през следващата учебна година ОУ «Св.св. Кирил и Методий» ще продължи да работи. Към днешна дата в него паралелките са маломерни, като има и две слети.
От следващата учебна година в СОУ „Юрий Гагарин” се очаква да няма паралелка VІІ клас. В момента има един VІ клас с 11 деца. Другите две маломерни паралелки – ХІ и ХІІ клас, ще се запазят.
Що се отнася до преструктурирането на извънучилищните звена, общинското ръководство направи предложение Центърът за работа с деца да се нанесе в сградата на Центъра за ученическо, техническо и научно творчество.
До 1 август т.г. трябва да вземем решение за съдбата на маломерните паралелки в общинските учебни заведения, за да са подготвени и родителите, и учениците, заяви Мариана Павлова, началник-отдел „Образование” при община Силистра. Обстоятелствата налагат вземането на адекватни решения, допълни тя.
Становището на Тристранния съвет по образование ще бъде в основата на предложенията, които кметът Андонов ще представи на Общински съвет – Силистра.
В. „Дръстър прес“