"Училище за родители" в Силистра с висока национална оценка

Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЦКБППМН) е оценила като много полезна и добра практика силистренското „Училище за родители”, съобщиха днес от общината.

Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЦКБППМН) е оценила като много полезна и добра практика силистренското „Училище за родители”, съобщиха днес от общината... По този повод неговите създатели – Велислава Андреева и Даниела Стоянова, са представили дейността му пред повече от 300 свои колеги на провелото се наскоро национално съвещание в Хисар. Тема на професионалната дискусия е била „Ролята на родителите в превенцията на детското асоциално поведение и корекционно-възпитателния процес”, по време на която Андреева и Стоянова са били лектори.
Подобни инициативи работят добре също в градовете Ловеч и Монтана, но Силистра е добрият пример за доверието между родители, деца и училище, смята Велислава Андреева. Според нея,  на много места опитите да се създадат подобни форми за противодействие на детското асоциално поведение се оказали безуспешни поради липса на разгласа и доверие между семейството и институцията. „В Силистра този критичен момент е преодолян и от 24 септември 2008 година досега са проведени 9 сбирки и тренинги по теми, свързани с различните зависимости, общуването между деца и родители, агресията при учениците, любовта и приятелството“, допълни Велислава Андреева. Тя съобщи още, че тема на следващото занимание, планирано за 11 юни, ще е „Юношеството – криза или процес”.