Фонд „Земеделие“ организира „Дни на отворени врати“ в Силистра

За пръв път от създаването си утре Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ в Силистра ще бъде домакин на инициативата „Дни на отворени врати“. Временният офис за граждани ще работи за посетители от 10,00 до 14,00 ч. При завишен интерес от страна на земеделските стопани, ще бъде отворен до 17,30 ч. В приемната кандидатите по различните схеми, мерки и програми, които институцията администрира, ще могат да правят справки и предложения за подобряване работата на областната дирекция. Тя се намира на бул. „Симеон Велики” №23, ет. 3 и 4.

За всички основни програми, които фонд „Земеделие” прилага, са определени експерти, които ще отговарят на въпросите на земеделските стопани. Ако казусите им са от по-сложен характер, който налага комплексни проверки, те ще получат отговорите писмено – до 10 работни дни от внасяне на запитванията.

През тази година ДФ „Земеделие“ организира „Дни на отворени врати“ във всички свои областни дирекции. Инициативата е в съответствие с подхода за публичност и прозрачност в работата на институцията, която е част от приоритетите в програмата на изпълнителния директор Живко Живков. Отворените врати се организират в изпълнение на стратегическите цели на ДФЗ за подобряване обслужването на граждани и повишаване доверието във фонда, както и превенция на корупцията и противодействие на измамите.