Холандски експерти осъществиха мониторинг върху проект за безопасността на ученици в Силистра

Експерти от Министерството на вътрешните работи и правосъдието на Кралство Нидерландия се срещнаха в Силистра с представители на институциите, реализиращи проекта „Подобряване на безопасността на движението в района на… ПГМТ „Вл.Комаров”, ПГЛП „П.Р.Славейков”, ПГПТ „Е.Георгиев” и ЕГ „П.Яворов”. Началото на инициативата, която е в рамките на сключен меморандум между българското и холандското вътрешни ведомства, бе поставено през април тази година. В реализацията й участват районното управление на МВР, община Силистра, Регионалният инспекторат по образованието, областната служба „Изпълнение на наказанията” и четирите учебни заведения. Партньорите по проекта представиха пред холандските специалисти Нико Ван Оик и Ингрид Ван Бен Берк направеното до момента, предстоящите дейности и сроковете, в които се очаква да се реализират.
Вече е в ход монтирането на предпазен парапет в района на Професионалната гимназия по механотехника, стана ясно на срещата. До края на юни се очаква да бъде пуснат в действие съществуващият светофар, а до началото на новата учебна година да бъде положена хоризонталната пътна маркировка. Част от необходимата за нея боя е закупена от Езиковата гимназия, в останалите училища тече набирането на средства за закупуване на камера за видеонаблюдение. Регионалният инспекторат по образованието ще потърси държавно финансиране за втора видеокамера, а ОД на МВР-Силистра се ангажира с безвъзмезден монтаж и поддръжка на видеотехниката.
Партниращите институции потвърдиха готовността си да участват според възможностите си в изпълнението на дейностите, заложени в техническия план за обезопасяването на района. Холандските експерти потвърдиха извода на всички участници, че проектът представлява ефективен алгоритъм за решаването на конкретен проблем с локално значение. В заключение г-н Нико Ван Оик подчерта, че постигнатото сътрудничество е добра основа и за бъдещи съвместни дейности между партньорите.