Хора от социалния дом в с. Айдемир уважиха Деня на християнското семейство

В Деня на християнското семейство новосформираната към Дома за възрастни хора с физически увреждания група за забавни песни „Серенада”, приятно изненада потребителите и персонала с първия си концерт.
Под ръководството на трудотерапевта на те рецитираха стихове и пяха песни за любовта, семейството и приятелите.
Директорът на дома Атанаска Ненова поз

В Деня на християнското семейство новосформираната към Дома за възрастни хора с физически увреждания група за забавни песни „Серенада”, приятно изненада потребителите и персонала с първия си концерт.
Под ръководството на трудотерапевта на те рецитираха стихове и пяха песни за любовта, семейството и приятелите.
Директорът на дома Атанаска Ненова поздрави потребителите и персонала, като има пожела много здраве, дълголетие и топлина в отношението с близките.