Цената на земята в Силистренско пада, рентите се увеличават

PoleПрез 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Силистра достига 989 лв., съобщи силистренският Отдел „Статистически изследвания” към Териториалното статистическо бюро „Север” в Русе. В сравнение с 2015 г. средната цена на един декар земеделска земя в областта намалява с 0,4%.

Цената на земята в Крайдунавска Добруджа нарежда областта на трето място в страната непосредствено след областите Добрич – 1602 лв/дка и Русе – 1129 лв/дка, и преди областите Варна – 878 лв/дка и Ямбол – 852 лв/дка. През 2016 г. най-висока е цената на земеделската земя в община Силистра – 1 377 лв. на декар. Най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е отчетено отново в община Кайнарджа – с 17,4%.

Миналата година средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя в област Силистра достига 71 лв., което нарежда областта на второ място в страната непосредствено след област Добрич – 85 лв/дка и преди областите Разград – 54 лв/дка и Варна – 54 лв/дка. В сравнение с 2015 г. средната цена на рентата на един декар в областта се е увеличила с 1,4%.

През 2016 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в общините Дулово и Главиница – по 76 лв. Най-голямо увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава в община Дулово – с 5,5%.