Ценни справочници написа и отпечата Държавният архив в Силистра

От печат излязоха два справочника на Държавния архив в Силистра: „Пътеводител по фондовете на Държавен архив – Силистра /1944-2016/, второ допълнено издание“ и каталог на документи „Българското православие в Силистренско 1878-1947“, съобщи директорът на Архива Юлия Кюшелиева.

Пътеводител по фондовете на Държавен архив – Силистра /1944-2016/“ е второ допълнено издание, което съдържа характеристики на фондовете, подредени по раздели и подраздели и групирани по значимост и взаимовръзка. Пътеводителят предоставя по-пълна информация за документалното наследство на региона в областта на местните органи на управление, съда и прокуратурата, политическите, обществените, професионалните и религиозните организации, промишлеността, селското стопанство, търговията, образованието и други институции и организации с регионално значение.

Пътеводителят е предшестван от издадения през 1986 г. „Пътеводител по архивните фондове 1944-1980“. След издаването му до настоящия момент обемът на архивния фонд се обогати с нови постъпления. Това наложи издаването на второ допълнено издание на пътеводителя. На всички архивни фондове, включени в пътеводителя, е извършена научно-техническа обработка и могат да се използват от читатели. Към пътеводителя са приложени списък на съкращенията, именен и географски указател.

Каталогът „Българското православие в Силистренско 1878-1947 г.“ е издание на Държавен архив – Силистра, представящо ценни документи от документалното наследство на Българската православна църква, съхранявани в архива. При подготовката на изданието са разкрити документи от фондовете на местните църковни настоятелства и архиерейските наместничества. Ценна е информацията за структурата и дейността на църковната институция, изграждането и поддържането на храмове, религиозно-просветната и благотворителна дейност, както и съхраняването на църковното имущество. Каталогът е научно-популярно издание с включени 374 документа и целта му е да улесни използването на архивните документи от изследователи, краеведи, ученици и студенти.

Съставителите се надяват, че изданията ще бъдат полезни за обществения интерес към документалното наследство, съхранявано в Държавен архив – Силистра. Справочниците са дело на служителите на архива, а отпечатването им се случи благодарение на спомоществователството на граждани и фирми от Силистра и Силистренско: проф. Любомир Пенев от Силистра, ЗК „Нива-93“ – с. Професор Иширково, „Зелен пазар“ АД, ЗК „16 декември“ – с. Гарван, „Медведев – Силистра“ ЕООД – с. Калипетрово, „Ариес – 14“ ООД – Силистра, „Лъки сис“ ЕООД – Силистра, ЕТ „Петко Костадинов Петков“ – Силистра, нотариус Румен Тодоров, нотариус Златко Нотев и Георги Андреев – магазин „Жоан“. Колективът на Държавен архив – Силистра им благодари за родолюбивия жест!

1 thought on “Ценни справочници написа и отпечата Държавният архив в Силистра

 1. Браво Юле !
  Брава на колектива ти!
  Запази ми по един екземляр.Скоро ще пътувам за Силистра и ще дойда в Архива. То и без друго отдавна се каня да поработя два-три дни там.

  Радвам се, че професорът е изпълнил поетият ангажимент. За потребността от такава помощ му заговори първо Господин Великов преди време в края на една среща в едно село.

  Чудесни са хората, с които работиш.Лъчезарни и отзивчиви. Навярно съумяваш да поддържаш мажорен тон в общуването в тая неголяма формация от хора,загрижени за скъпата ни Силистра.

  Палец нагоре 3 Палец надолу 0

Comments are closed.