Цяла Крайдунавска Добруджа е на крак за опазване на хляба на народа

В Районната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Силистра е в ход подготовката за опазване на житната реколта от пожари, съобщи пресцентърът на полицията. В дирекцията и в районните противопожарни служби са изготвени планове, в които са фиксирани конкретни задачи за осигуряване на пожарна безопасност по време на жътвената кампания.

До регионалните структури на ВиК, ЖП, енергоразпределителни и енергопреносни дружества, АПИ и др. са изпратени писма във връзка със задълженията им по опазване на реколтата. Съгласно план за съвместна дейност, мерки за взаимодействие са набелязани и с Държавното горско стопанство. Проведени са срещи с органите на местната власт, на които са уточнени реда и начина за оповестяване на допълнителни сили от доброволните формирования в случай на необходимост. Изработени са ситуационни схеми с местоположението на житните масиви – през тази година на обща площ 478 200 дка, които са на разположение в Оперативния център. Всички противопожарни автомобили са оборудвани с допълнителни технически средства за гасене на пожари в полето. Създадена е организация за бързо събиране на свободния от дежурство състав.

Служители от направление „Държавен противопожарен контрол“ вече проверяват състоянието на земеделската техника, ангажирана в прибирането на реколтата. В случай на нередности ще бъдат съставяни актове за установяване на административно нарушение. Над 450 специализирани машини – комбайни, трактори, сламопреси и друга спомагателна техника вече навлезе в житните полета в Силистренско. Те са собственост на над 100 земеделски структури – кооперации, арендатори, сдружения, частни стопани. По предварителна заявка служителите на силистренската пожарна посещават халетата и дворовете, проверяват техниката и дават предписания и заключения за допуск до най-важната в Добруджа дейност. Глобите за излязла в полето без надлежен контрол машина започват от 200 лева за едно нарушение.

През миналогодишната жътвена кампания в Силистренска област са възникнали 3 пожара в житни масиви, при които са унищожени близо 100 дка посеви. При друг пожар е изгоряла и сламопреса. Служители на противопожарните служби са съставили 30 акта за различни нарушения на противопожарните изисквания