Чрез изкуството учениците ще покажат алтернативата на алкохола и дрогата

Два ученически конкурса в през февруари – Месецът на трезвеността, обявиха Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивният информационен център по зависимости при община Силистра.

Единият е конкурс за рисунка или комикс на тема „Аз съм здрав, защото….“ за ученици от първи до четвърти клас. Вторият конкурс е за компютърна рисунка или колаж на тема „Моят свят – свят без зависимости“ за ученици от пети до дванадесети клас, разделени в две възрастови групи: 5-7 клас и 8-12 клас;

С организирането на конкурсите се предоставя възможност на учениците да изразят със средствата на изкуството своето отношение към проблемите, свързани с употребата на алкохол, цигари и наркотици, да покажат алтернативи на употребата им и отправят позитивно послание към връстниците си.

Конкурсите са насочени за участие на учениците от oбласт Силистра. Условията за участие са описани в обяви, които са разпространени в училищата. Крайният срок за предаване и/или изпращане на творбите е 26 февруари 2021 г. /петък/ в Превантивния информационен център по зависимости, ул. „Симеон Велики“ 135, ет. 2, зала 204 /Младежки дом/ и на email: [email protected].