086/823 164 – Домашен социален патронаж, 0886 206 973 – Патронажна грижа – обадете се и ще Ви помогнат

В условията на извънредно положение и при спазване на предписанията на здравните органи община Силистра ще разшири обхвата на услугите, предоставяни от Домашния социален патронаж и Патронажната грижа.

Ще бъдат обхванати самотно живеещи възрастни хора, без близки и роднини в населеното място, хора с увреждания, които нямат личен или социален асистент, домашен помощник или асистент по Закона за личната помощ. Ще бъдат обгрижени и възрастни хора, живеещи в населени места без търговски обекти и редовен обществен транспорт, както и хора, които са в карантина.

Ще се предоставят услуги като закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителите, заплащане на месечни сметки на електрическа и топлинна енергия, вода, телефон и други разходи. На хората ще се оказва съдействие за снабдяване с предписани лекарства. Може да бъде извършена и дезинфекция от фирма на жилищното помещение, обитавано от ползвателя на социални услуги /по заявка и със средства на потребителите/.

Всички спешно нуждаещи се хора на територията на община Силистра могат да получат необходимата помощ като се свържат с екипите на Домашния социален патронаж и Патронажната грижа телефоните за връзка: 086/823 164 – Домашен социален патронаж, 0886 206 973 – Патронажна грижа.