15 елхи подари силистренският кмет на социални заведения

За поредна година кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов подари елхи на хората, ползващи социална подкрепа. Дръвчетата бяха изпратени в трите центъра от семеен тип за деца, в двата центъра от семеен тип за възрастни, в Центъра за временно настаняване, в двата дома за възрастни хора, в двата дневни центъра, в трите почасови центъра – за социална интеграция и рехабилитация и за подкрепа и в Кризисния център. Във всички социални услуги в Силистра ще има коледна елха.

Както всяка година духът на празника ще влезе при малки и големи.