220 силистренци ще получават професионална патронажна помощ

Община Силистра приема документи по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Силистра“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ /2014-2020/ от кандидати за потребители на мобилни интегрирани здравно-социални услуги, съобщиха от общината.

Патронажната грижа е индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда до 2 часа на ден – всекидневно или периодично, според потребностите, от специализиран екип от медицински сестри, рехабилитатори, масажист, психолог, специалисти по социални дейности и домашни санитари.

Услугата „Патронажна грижа“ ще обхване 220 потребители от всички населени места в община Силистра, които ще получават различни здравно-социални услуги в дома си, в това число до 16 часа месечно домашни санитари, съобразно индивидуалните им потребности от подкрепа.