3 330 000 започва да събира община Силистра от данъци и такси

В Силистра започна събирането на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2019 г., съобщиха от общинската администрация. Срокът за плащане на дължимите налози е до 30 юни за първа вноска и до 31 октомври – за втората вноска. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5%.

В Бюджет 2019 на Силистра от данъчни приходи е заложена сумата от 3 330 000 лв., с 215 000 повече от миналата година.

Заплащането може да се извърши в отдел „Местни данъци и такси“ на община Силистра, в кметствата, по банков път, по интернет или във фирмите за парични преводи. Работното време с граждани на касите в общината е от 8,00 до 16,00 ч. и от 16,30 до 17,00 ч.