43 000 „данъчни“ писма разпраща Общината към граждани и фирми

Топлата зима помогна на силистренци да понапълнят общинската хазна чрез стартиралата на 22 януари кампания за плащане на местните данъци и такси за 2018 г. Всеки работен ден пред гишетата на общинската служба десетки граждани се тълпят, за да дадат лептата си за обезпечаване на социални, инфраструктурни, културни и други дейности на Силистра.

В скоро време 43 000 писма ще разпрати Общината до силистренските данъкоплатци със сумите, които те са длъжни да платят за това, че имат частни или фирмени имоти, автомобили и за обезпечаване на сметосъбирането и чистенето в общината, съобщи началникът на отдел „Местни данъци и такси“ в дирекция „Финанси“ Красен Костадинов. Според предоставената от него справка начисленият облог за 2018 г. е за 5 767 200 лева. От тази сума най-много силистренци би трябвало да платят за такса битови отпадъци – почти 2,750 милиона, целеви средства с които да се обезпечи работата на фирмите „Синева“, „Ербауер“, Депото за отпадъци и съпътстващите дейности. Над 2,110 милиона Общината ще получи от данъка за превозните средства, а от данъка за недвижимо имущество в хазната се очаква да влязат над 850 000 лв., сочи справката на общинското данъчно.

Традиционно на предплатилите до 30 април данъците си за цялата година се прави отстъпка от 5%, но при условие, че нямат стари задължения към общинската хазна. Отстъпки ползват и гражданите с ТЕЛК и други права, при подадени навреме необходими документи. На вноски данъците могат да бъдат платени с две вноски: за първа – до 30 юни, и за втора вноска до 31 октомври.

Заплащането може да се извърши, както в касите на отдел „Местни данъци и такси“, така и в кметствата, по банков път, по интернет, чрез „Български пощи“ и в изнесената каса на ул. „Добрич“ №134. Работното време с граждани в отдел „Местни данъци и такси“ е от 8,00 до 16,00 и от 16,30 до 17,00 ч.

Както при всички данъци и такси, дължими на държавни и местни институции, при неизплащането им се търси съдебна отговорност. Само през миналата 2017 г. Общината е завела 250 дела срещу некоректни длъжници за сумата от 658 000 лв.