45 деца усвояват първите хватки в свободната борба

Много скрити таланти в борбата откриват по време на първите тренировки специалистите от „Добруджански юнак 96”
Много скрити таланти в борбата откриват по време на първите тренировки специалистите от „Добруджански юнак 96”

За седма поредна година Спортен клуб по борба „Добруджански юнак – 96” провежда безплатни занимания по свободна борба за 45 деца от 8 до 17-годишна възраст по Програмата на Министерството на младежта и спорта „Спорт за децата в свободното време” за 2016 г. Проектът на клуба стартира през месец февруари 2016 г. и ще приключи през месец октомври 2016 г.

По време на заниманията децата изучават хватки от свободната борба, предназначени за начално обучение, които изграждат у тях трайни волеви и физически качества. В заниманията са включени и деца в неравностойно положение и с различна етническа принадлежност, което ще спомогне за интеграцията им и преодоляването на изолацията. Всеки, които покаже качества и прояви желание, може да продължи обучението си в Общинското спортно училище „Дръстър” по спорта борба, където същевременно ще придобие и професия „Помощник-треньор”.

Със средства от проекта са закупени спортни уреди и пособия за качествено провеждане на заниманията.