46 млади висшисти имат шанс да стартират кариерата си

Младежи с висше образование, желаещи да започнат работа в публичната администрация, могат до петък да подадат документите си за участие в програмата „Старт на кариерата“, съобщиха от Регионалната служба по заетостта в Русе.

Документите се подават лично в бюрата по труда по регистрация. Всеки младеж може да кандидатства едновременно за три работни места, но само до две работни места при един работодател по програмата. Агенцията по заетостта е осигурила и възможност за подаване на електронни заявления.

Програмата „Старт на кариерата“ дава шанс на млади висшисти да започнат работа и да натрупат трудов стаж и опит по своята специалност.

В Силистренска област по програмата ще бъдат наети 46 млади висшисти. Местата са заявени от териториални поделения на централни ведомства, областната и общинските администрации – според конкретните потребности на всеки работодател.