78 милиона чака Силистра за нова ВиК-мрежа  

Силистра, Тутракан и селата Айдемир и Калипетрово ще имат нова водопроводна и канализационна мрежа с европейски средства, обеща министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова при посещението си в Силистра.

ВиК – Силистра кандидатства за финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ за големия воден проект на стойност 78 милиона лв. Средствата ще бъдат вложени в реконструкция и доизграждане на ВиК-мрежи. За тези населени места ще бъде направена и реконструкция на външни довеждащи водопроводи.

В областта се изпълняват 20 договора на стойност над 34 милиона лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съобщи министър Аврамова. С близо 8 милиона лв. по четири проекта се обновяват детска ясла, детска градина, основно училище, четири професионални гимназии и общинският център за извънучилищни дейности. 2,3 милиона лв. по проекта на Министерство на здравеопазването се инвестират в модернизацията на 6 центъра за спешна помощ. Подкрепени са 7 социални обекта, които се използват от близо 420 души в процеса на деинституционализация. По 7 проекта на обща стойност 8,5 милиона лв. се изпълняват мерки за повишаване на енергийната ефективност в 19 сгради. В резултат от изпълнението им жилищата на близо 200 домакинства ще бъдат по-топли, по-уютни и с по-малки разходи за отопление през зимата.

2 thoughts on “78 милиона чака Силистра за нова ВиК-мрежа  

  1. Ремонт на водопровода с евросредства, цена на водата след ремонта 5,00лв /пример изграждане на ПСОВ с евросредства цена на водата 3,30/

    Палец нагоре 0 Палец надолу 0

Comments are closed.