952 добруджанци разчитат на 34 специализирани социални институции

Възрастните с умствена изостаналост вече ще се разполагат на два етажа в бившето айдемирско училище
Възрастните с умствена изостаналост вече ще се разполагат на два етажа в бившето айдемирско училище

Три нови социални услуги за възрастни с увреждания и за деца се откриват в Силистренско, съобщиха от Регионалната дирекция за социално подпомагане /РДСП/.

В Тутракан вече работят Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция. Център за настаняване от семеен тип за възрастни с умствена изостаналост с капацитет 15 места е открит в село Айдемир. Центърът бе изграден в закритото Защитено жилище за възрастни с умствена изостаналост в бившето училище на Айдемир и вече заема два етажа от школото. Поради недостатъчен брой потребители в Главиница се закриват Социален учебно-професионален център и Център за временно настаняване. 34 специализирани институции за социални услуги работят в Силистренско, като общият им капацитет е 952 места. По линия на РДСП за тази година в Силистренско са осигурени 4951 безплатни винетни стикери за хора с увреждания.

Регистрирани са 28 приемни семейства. В Алфатарската, Ситовската и Тутраканската общини такива семейства няма.