Paralel_44

Бюрото по труда откри процедура за кандидатстване на работодатели по насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ

Дирекция „Бюро по труда” Силистра уведомява работодателите от общините Силистра, Кайнарджа и Ситово, че разполага…