Paralel_44

Земеделският зам.-министър Васил Грудев: „Борбата с некачествените продукти минава и през избора, който се прави от нас като потребители”

Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев откри в Силистра изложение от кампанията „Подкрепяме българското”,…