Paralel_44

Кметът на Тутракан д-р Димитър Стефанов: „Какъв кмет съм, ако не мога да защитя трима съграждани от антихуманно действие”

Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ в Силистра разпореди малка къща на семейство Селвет…