Paralel_44

Община Дулово приключи успешно изпълнението на проект „Повишаване капацитета на служителите на общинска администрация Дулово“.

ПРОЕКТ „Повишаване капацитета на служителите на общинска администрация Дулово“          Проектът се осъществява с…