За реклама

Текстовата реклама /линкове/ се разполага в полета на същите места.

Местата за реклама са приблизителни – при публикуване се доуточнява точното място, формат, вид.

Обръщаме внимание на рекламодателите, че цените не включват изработването на изображението/файловете за съответният спот. Ако желаете ние да изработим формата ви, заплаща се допълнително по споразумение в зависимост от сложността за изработка – напр. анимация, флаш и т.н.

Искрено желаем да помогнем, за да постигнете бизнес-целите си.

Рекламирайте в Паралел 44 днес, за да се смеете по пътя за банката утре!

[si-contact-form form=’1′]