Александър Сабанов посети водещи предприятия, обществени организации в Силистра и населени места в общината

На 18 октомври, независимият кандидат за кмет на Община Силистра, г-н Александър Сабанов продължи активната си предизборна кампания с посещения на водещи предприятия, обществени организации в града и населени места в общината.

Денят започна със среща на Александър Сабанов и кандидати за общински съветници от листите на МК „Алтернатива за гражданите“ и БСП с членовете на Клуб „Иван Байчев“ – Клуб на пенсионираните учители в Силистра.

От председателят на сдружение доц. Илиана Горанова му бяха поставени като въпроси за решаване, след спечелване на изборите няколко важни теми, касаещи както качеството на образованието в Силистра, така и отношението към работещите и работили в тази сфера.

Особено важна за нас е сградата на Дома на учителя, в която се помещаваме в момента и която сме строили – безхаберното отношение към нея и статута й, каза доц. Горанова.

Важно е да се обърне внимание и на професионалното образование в общината, каза още тя. Александър Сабанов отговори, че по тази тема е водил разговори с управители на предприятия в Силистра още от далечната 2008 година и по-конкретно за дуалната форма на образование. Според него проблем е, че училищата не подготвят нужните за производството кадри, но проблем е и отношението на родители, които окуражават децата си към специалности, от които пазара на труда е презадоволен.

Александър Сабанов пое ангажимент и към останалите поставени въпроси, а именно състоянието на парка на Областната болница, което е окаяно, както и достъпа до лечебното заведение на леки автомобили и таксата, която се изисква, дори и за таксиметрови водачи.
Доц. Горанова заяви, че ще се надява да срещне подкрепа и от него и от бъдещия Общински съвет за изграждането на паметна плоча с имената на почетните граждани на Силистра. Срещите му продължиха в ЗММ „СТОМАНА“ АД – фирма с дългогодишен опит и традиции в машиностроителния бранш. Заедно с ръководството и работниците на фирмата, бяха обсъдени техните проблеми и перспективи.

След това Александър Сабанов посети „Мебели Димов“ ООД – модерната фабрика, която е водещ производител на мебели за обзавеждане на дома. Независимият кандидат за кмет оцени техния висок професионализъм и качество на продукцията.

През следобеда Сабанов посети клубовете на инвалидите и пенсионерите под номер 2 и 7, където беше посрещнат топло от членовете им. Той им представи програмата си за управление на Община Силистра, която трябва да спре обезлюдяването, да привлече инвестиции и да открие нови работни места. Александър Сабанов обеща да работя за подобряване на жизнения стандарт и социалната защита на хората от рисковите групи.

Във вечерните часове Александър Сабанов и кандидати за общински съветници от листите на МК „Алтернатива за гражданите“ и БСП се срещнаха с жителите на селата Богорово и Срацимир.