Алфатар празнува 44 години от обявяването му за град

44 години от обявяването на Алфатар за град се отбелязват днес, съобщиха от общината. На 4 септември 1974 г. с указ на Държавния съвет от селище от градски тип Алфатар е обявен за град. На церемонията за обявяването е присъствал и комунистическият държавник Станко Тодоров. Населението е наброявало 5 000 души. За кратко време в Алфатар се изграждат големи производствени и търговски общности. Построяват се училище, нова детска градина, спортна зала.

През последните 25 години населението на града и на общината намалява. Но се полагат усилия да се задържат младите хора с осигуряване на трудова заетост. Инвестициите са основно в инфраструктура – рехабилитация на улици с полагане на нови асфалтови настилки, ремонт на публични сгради, основен ремонт на училището и детската градина. Инвестира се в поддръжката на публичните пространства – изградени са кътове за отдих и зони за спорт и игра. Отделят се средства и за развитието на туризма.

Проявите за празника са насрочени за тази вечер с концерт на Силвия и Теди Кацарови. В Алфатар се очаква да гостува и Наргиз Гурбанова – извънреден и пълномощен посланик на Азербайджан в България.