Безплатни изследвания за ХИВ/СПИН

Националната АНТИСПИН кампания е целогодишна инициатива, подета за   първи път в България през 1992 г., която има за цел да насочи вниманието на обществото към проблема СПИН и да повиши обществената осведоменост за начините на предаване и предпазване от ХИВ и други сексуално предавани инфекции.

            Съгласно данните на Обединената програма на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) през трите години на активна пандемия от COVID-19 и други глобални кризи, напредъкът в борбата срещу СПИН се е забавил, а наличните ресурси са намалели, поставяйки милиони животи в риск. Предоставянето на услуги за превенция, тестване, лечение и грижа за ХИВ  продължава да бъде сериозно предизвикателство за здравните системи в световен мащаб.

       Регионална здравна инспекция-Силистра организира от 17 до 31 август 2023 г. кампании за безплатно и анонимно консултиране и изследване с бърз тест за ХИВ на желаещите граждани и гости на гр. Силистра, гр. Дулово и гр. Тутракан. По време на кампаниите ще имате възможност да се изследвате безплатно с бърз тест за хепатит В и С.

В гр. Силистра кампанията е подкрепена и организирана съвместно с Български младежки Червен Кръст (БМЧК). Младежите и екипа на РЗИ ще предоставят на гражданите здравно-образователни материали за ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции.

В гр. Дулово и гр. Тутракан кампанията ще се проведе с любезното съдействие и подкрепа на ОбСНВ и ПИЦ гр. Силистра и заместник кметовете по хуманитарни дейности на общините Дулово и Тутракан.

Заповядайте да изследвате свой ХИВ статус в:

  • В гр. Силистра на 17.08.2023 г. от 10:00 – 12:00 часа в залата на БЧК за подготовка на шофьори (задния вход на ПМГ „Св. Кл. Охридски“);
  • В гр. Дулово на 23.08.2023 г. от 10:00 – 12:00 часа в зала № 2 на община Дулово;
  • В гр. Тутракан на 24.08.2023 г. от 10:00 – 12:00 часа (мястото е в процес на уточняване, моля следете фейсбук странницата на община Тутракан).
  • В сградата на РЗИ на ул. „Петър Мутафчиев №82“ от 28 -31.08.2023 г. от 9:00 – 16:30 часа.

Информирайте се за своя ХИВ статус възможно най-рано, защото в наши дни хора живеещи с ХИВ, имат пълноценен и активен живот. Болести като СПИН, хепатит В и С не бива до остават извън фокуса на нашето внимание, затова всички трябва да повишим отговорността към индивидуалното и общественото здраве.

Изследването е анонимно и безплатно!