Белица възстанови ритуала по зажънване на пшеничната реколта

И в тутраканското село Белица бе възстановен след десетилетия забвение народният ритуал по зажънването на пшеничната реколта.

Независимо от съвременния начин за прибиране на реколтата все още в Крайдунавска Добруджа са съхранени традиции в населените места. По инициатива на кмета на селото Христо Банов, с помощта на отец Михаил и презвитера Калина, както и на техни сподвижници в нивите край селото се проведе ритуалът.

Жители на Белица от всички поколения се включиха в празника. Всички бяха пременени в народни носии, подготвили необходимите за ритуала характерни предмети – най-вече наострени сърпове и паламарки. Както и различни ястия за трапезата за жътварите, неизменните видове тестени изделия и курабии, домашно сирене, добруджански пити, както и жътварски таратор. Ритуалът бе предшестван от водосвет за здраве на жътварите и за спорна работа по време на целия процес. С чемширена китка отец Михаил поръси всеки от присъстващите, а заедно с най-малките „жътвари“ произнесе молитвата „Отче наш“.