Бойко Борисов пратил Емил Димитров да провери отпадъците на „Надин 22“ в Калипетрово

По разпореждане на премиера Бойко Борисов министърът на околната среда и водите Емил Димитров вчера направил извънредна проверка на нерегламентирана площадка за отпадъци в село Калипетрово, съобщи пресцентърът на Регионалната инспекция по околна среда и водите в Русе. В проверката участвали представители на силистренската полиция, Окръжната прокуратура, областната администрация Силистра и екоинспектори от Русе.

На място било констатирано, че в непосредствена близост до регламентирана площадка, стопанисвана от дружеството „Надин 22“ ЕООД има струпани големи количества отпадъци от пластмаса, хартия, опаковки и др., които са извън разрешената за тази дейност територия. Дружеството има издадено разрешение за дейности с отпадъци само за площ от 3 декара. Проверката на скиците на имота в областната администрация показа, че замърсените терени са частна държавна собственост.

Министър Димитров разпоредил на РИОСВ Русе да бъдат извършени допълнителни проверки на базите на „Надин 22“ ЕООД, както и да бъде проверен произходът на отпадъците. Спрямо фирмата ще бъдат предприети административно-наказателни мерки. Ще бъде издадено и предписание за почистване на замърсените терени в кратки срокове.

Министърът обсъди с участниците в проверката необходимостта от законодателни промени, които да регламентират отговорностите на операторите и нарушителите да бъдат спирани.

Медии по време на проверката не бяха допуснати, въпреки, че още в ранния следобед те бяха оповестени за пристигането на министъра и за проблема и бяха готови за отразяване на събитието. Така за сетен път бе нарушен принципът за откритост на информацията и на обществото бе съобщено само това, което институциите решат.