Брадварец разора НАТУРА 2000, зася слънчоглед

58 декара със слънчоглед засял неизвестен земеделец върху защитена зона от НАТУРА 2000 в землището на село Брадвари. На питите със семки се натъкнали експерти на Регионалния инспекторат по околна среда и водите в Русе при проверки на общински и частни имоти, попадащи в границите на защитените зони. Контролът бил упражнен по сигнал на Държавен фонд „Земеделие“ във връзка с кампанията по разплащане. На места са констатирани използване на пасища като обработваеми земи или с трайни насаждения.

Използването на земи от екологичната мрежа НАТУРА 2000 за тези цели представлява нарушение на Закона за биологичното разнообразие. Спрямо извършителите ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

В Силистренска област има 16 защитени зони по смисъла на Закона за защитените територии. Това са Поддържаният резерват Сребърна, 12 защитени местности и 3 природни забележителности с обща площ 75 360 декара или 2,65% от територията на областта.