Бъдещи художници, актьори и педагози ще плащат повече за обучението си

От 5% до 15% по-високи такси за кандидатстване и обучение ще плащат студентите в 16 държавни висши училища през академичната 2022/2023 г., реши правителството. Увеличението е основно за специалностите от професионални направления „Педагогически науки“, „Социални, стопански и правни науки“ и „Изкуства“.

Десет държавни висши училища вдигат таксите за докторанти с 5% до 60% /от 50 до 530 лева/.

Кандидат-студентите в държавните висши училища плащат средно 50 лева, а един семестър струва средно 1150 лева.

Таксите за кандидатстване и обучение в държавните университети за академичната 2022/2023 г. бяха утвърдени от правителството по предложение на академичните ръководства.