Високите цени вдигнаха поддръжката на социалните заведения в Кайнарджанско

Има опасност дневните центрове за възрастните хора в Кайнарджанско до месеци да затворят врати. Това опасение изразил кметът на общината Любен Сивев пред областния управител Катя Кръстева при посещението й в общината. Причините са поскъпналите консумативи за поддръжка на социалните заведения и необходимостта от повишаване на таксите за възрастните хора, които са непосилни за тях.

Пред госта си кметът на Кайнарджа споделил и други актуални проблеми на общината. Коментиран бил проекта за новата детска градина в село Голеш, където държавата даде 2 милиона лева, които също, поради повишението на цените на материалите и работната сила, няма да стигнат, но в общината смятат, че ще успеят да завършат проекта. Предвид питания на граждани за откриване на аптека в Кайнарджа, станало ясно, че на този етап идеята се смята за нецелесъобразна.

Представителите на държавната и местна власти обсъдили работата на местния полицейски участък, обслужващ всички населени места в района. Както и идеята в село Средище да бъде обновена бившата сграда на АПК, която да стане общ център за кметството, полицията, читалището и за други актуални услуги.

Кметът Любен Сивев споделил, че има голям интерес към новия туристически обект – екопътеката в село Краново, намираща се в Сухоречието. Споделено е желание за облагородителни дейности и на други два подобни обекта в общината – край Стрелково и край Войново, където преди години са изградени съоръжения за достъп, които вече са морално остарели.