Внуците поведоха хорáта на баби и дядовци в пролетния преглед на самодейците

Над 300 самодейци от творческите колективи на 15 народни читалища от община Силистра си дадоха среща след двегодишно прекъсване на традиционния преглед на художествените състави „Пролетни песни и игри“.

До ранния следобед централния площад „Свобода“ се огласяваше от звънките гласове на младите момичета и техните баби. Бетонната сцена издържа на мъжките танци на добруджанци от всички поколения.

В предните почти двадесет издания на музикалния празник на пролетта в Силистра се събираха по над 800 участника от всички етноси от общината, които с дни се изявяваха на сцената на бившия театър. Тази година това не се състоя и оредялата публика не съзря мултикултурното многообразие на общината.

За сетен път и участници и гости коментираха липсата на тента или друго съоръжение над сцената за предпазване от яркото слънце.