Възстановяват 30 декара заливни гори в резервата "Сребърна"

Възстановяване на 30 дка заливни гори в Поддържан резерват „Сребърна” се предвижда в проект „Дунавски паркове”, който ще бъде финансиран от фондове по програмата за транснационално сътрудничество за Югоизточна Евро

Възстановяване на 30 дка заливни гори в Поддържан резерват  „Сребърна”  се предвижда в проект „Дунавски паркове”, който ще бъде финансиран от фондове по програмата за транснационално сътрудничество за Югоизточна Европа, съобщиха днес от РИОСВ-Русе… Проектът, в който партньор ще е екоинспекцията, ще обхване значими влажни зони по поречието на река Дунав от още 7 страни – Австрия, Словакия, Унгария, България и Румъния, Германия, Сърбия и Хърватия. Водещ партньор  е Donau-Auen National park от Австрия. Продължителността на проекта е от 2009  до 2012 година.
Като дейност за резервата е предвиден  също мониторинг  на дъждосвирец и брегова лястовица, обясниха еколозите. Видовете са защитени и са индикатори за състоянието на влажната зона, добавиха те. Експерти от РИОСВ-Русе ще участват в постоянни работни групи между партньорите и за мониторинг на морския орел и др.
Участъци от река Дунав и големите влажни зони формират природното наследство на обединена Европа. Разрастването на Европейския съюз създаде нови предпоставки за икономическо и социално сътрудничество между страните по поречието на реката. Икономическата динамика и не на последно място и интензивният транспорт по „Дунавският коридор” повиши натискът върху заливните гори и речните участъци. От 1990 година са обявени национални паркове и големи  природни резервати по течението на реката в няколко гранични на Дунав страни.
Опирайки се на това развитие, интензивното и последващо сътрудничество между администрациите на защитените зони по поречието на реката се оказа необходимо и полезно днес. През април 2007 г., в Тулча, Румъния, е подписана декларация от 8 страни със защитени зони, гранични на река Дунав  за предприемане на мерки за създаване на нова мрежа от защитени зони по Дунав. Реализацията на този проект е първата важна крачка за развитие и въвеждане на транснационална стратегия за опазване на влажните зони по поречието на река Дунав.