В Ловното стопанство „Каракуз“ няма умрели диви свине

На територията на Държавно ловно стопанство „Каракуз“ няма следи от умрели животни, включително диви свине, каквато информация изнесе преди дни собственик на свинеферма. Според проверката, няма подадени сигнали за подобни случаи на тел. 112, към който гражданите трябва да се обръщат при евентуални ситуации и наблюдения.

Това са констатациите от поредната проверка на изпълнението на утвърдените изисквания от МЗХГ и от Агенцията за безопасност на храните и във връзка с влязлата в сила през май Инструкция за прилагане на мерки по надзора след констатиране на положителен случай на АЧС, предназначени за изпълнение от регионалните дирекции по горите, ловно-рибарските дружества и др., съобщиха от пресцентъра на областната администрация в Силистра.

Проверката на областния управител Ивелин Статев и народния представител Алтимир Адамов е установила също, че на входа и на изхода на ДЛС всяко превозно средство и влизащ по работа човек преминават през санитарен контрол и пръскане с разтвор. На място бе установено, че от него в стопанството разполагат с достатъчно количество, от които се раздават за ползване на горските служители – за тях работата по проблема с АЧС е допълнително натоварване в период, когато тече маркиране на дървета, предназначени за огрев.

Посетен е бил пунктът за първична обработка и съхранение на дивечово месо, където има специален фризер и други задължителни помещения. В състояние за надеждно ползване е изискуемата по закон бетонна яма, където се вкарват при нужда т.нар. странични животински продукти. Задължение на ДЛС, както и на другите подобни структури е всеки петък да подават информация за изпълнение на административните и теренните мерки.

По информация от Областното пътно управление Силистра, в трите направления – за Русе, Шумен и Добрич/Варна, поне 15 само в област Силистра са местата, снабдени с контейнери, подлежащи на дезинфекции с препарати, предоставяни безвъзмездно от ОБДХ. Кметовете на населени места ще извършват това в рамките на населените места. Подобни действия са вменени и на ловните дружинки по места.