В село Професор Иширково с творчески ателиета приобщават ромчетата към училище

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Врата към вълшебния свят на знанията отваря за деца от различни етнически групи в село Професор Иширково едноименният проект за образователна интеграция на отдел „Образование и младежки дейности” на община Силистра. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Обхванати са 160 ученици от първи до осми клас на ОУ „Св. Климент Охридски” и 80 възпитаници на ЦДГ „Детелина” в селото. Целта на проекта “Врата към вълшебния свят на знанията“ е да се осигури равен старт в обучението и да се предостави допълнителна образователна подкрепа за децата. По този начин ще се даде възможност за преодоляване на езиковата бариера и за мотивирането на родителите да подкрепят образованието на децата.

Очаква се проектът да допринесе за ранното интегриране в образователната система, което е превенция срещу отпадането от училище при следващите образователни етапи. Предвижда се да се изградят 3 ателиета – „Родна реч”, по театрално-игрова дейност, „Приятели от приказките” и “Моят избор”. Ще се проведат Ден на отворените врати, лятно училище, посещение на куклена постановка и издаване на информационни материали.

1 thought on “В село Професор Иширково с творчески ателиета приобщават ромчетата към училище

 1. Пак слаба информация.Неясни мисли.Невладеене на граматиката на българския език.
  Вече няколко пъти Ви пиша да не публикувате написаното, докато не го проверите няколко пъти.
  Вземете първото изречение. Спрете се и на първото изречение от третия абзац. Ще Ви попитам само едно.Кои са тия следващи образователни етапи. Нали са обхванати деца от началния и прогимназиалния етап.Остава още един.Той е след осми клас.

  А сега за нещо друго.

  Този проект е като един от балоните,които държат децата в ръцете си. Той бързо ще се спука.Ползата от него ще е нищожна.Но няколко човека,особено движещия проекта,ще лапнат хубави парици.
  Ето с това се занимават хората от общинските отдели. Проектчета.
  Това правят и хората от Инспектората по образованието.
  Тогава защо се чудим,че резултатите от външното оценяване на знанията и уменията на децата от област Силистра в края на предходната годината са най-ниски в България.

  Нима това няма да има край.

  Нима няма кой да сложи ред в образователната система в община Силистра и област Силистра.
  И пак ще спаделя, че отделът по образование в Силистра е изпаднал в дълбока летаргия,

  ЧЕ САМО ИВАН ЗАНОВ е в състояние да внесе промени в работата на Инспектората по образование, а от там и косвено в отдела по образование в община Силистра.

  Палец нагоре 1 Палец надолу 0

Comments are closed.