В Силистра започват проверки за найлоновите торбички

От 26 март експертите на РИОСВ-Русе започват проверки по малките обекти от търговската мрежа за употребата на полимерни торбички до 15 микрона на територията на град Силистра , съобщават от екоинспекцията. Тази седмици проверките са на територията на Русе и Разград .
Целта е да се установи дали е внесена продуктовата такса в Предприятието за управление на дейност

От 26 март експертите на РИОСВ-Русе започват проверки по малките обекти от търговската мрежа за употребата на полимерни торбички до 15 микрона на територията на град Силистра , съобщават от екоинспекцията. Тази седмици проверките са на територията на Русе и Разград .
Целта е да се установи дали е внесена продуктовата такса в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), съгласно изискванията на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на такса за продуктите, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Отговорности по този нормативен документ имат производителите и вносителите, но ако тъговецът не докаже с документ произхода на полимерните торбички, отговорността за заплащане на таксата пада въху него.
Според изискванията в наредбата, за всяка торбичка под 15 микрона се заплаща продуктова такса от 35 ст. При проверките се изискват счетоводни документи, за да докаже произхода на полимерните торбички, материала и дебелината им. При установяване на нарушения, законът предвижда глоби за неплатена такса – размерът на неплатената такса в двоен размер, а за непредставяне на документ за произход от 2000 до 6000 лева.
Заплащането на продуктовата такса за полимерните торбички под 15 микрона е икономически механизъм, целящ да ограничи употребата им и съответно замърсяването на околната среда с тях.