В Силистра се състоя областен етап на национална конференция

Единствено в Силистренско педагози правят разработки за детски градини в рамките на националната конференция “Училището – желана територия на ученика”.

Снимка - Пеню Пенев
Снимка - Пеню Пенев

Единствено в Силистренско педагози правят разработки за детски градини в рамките на националната конференция “Училището – желана територия на ученика”. Това бе съобщено на състоялия се областнен етап на конференцията в Силистра… Представени бяха 28 доклада на 35 педагози от 23 детски градини.

На първите три места са класирани разработките на Галина Дафинова от обединено детско заведение „Мир“ в Дулово – „Детската градина – желана територия за деца със специални образователни потребности“, на Росица Василева от сдружението с нестопанска цел „Приятели на Патиланчо“ към целодневната детска градината „Патиланчо“ в Туктракан – „Родители и семейство“,  и на Петя Господинова от целодневна детска градина „Ян Бибиян“ в Силистра  – „Превенция на детската агресия чрез използване на интерактивни техники“ .   Тези разработки ще бъдат представени на националната научно- практическа конференция „Водим бъдещето за ръка – творчества и иновации”, която ще се проведе в края на април в Ловеч.

Трийсет и седем учители от 19 училища в Силистренска област се представиха с 22 доклада  на областния етап на националната конференция “Училището – желана територия на ученика”. Разработките са в направленията “Дидактически и иновационни методи и технологии”, “Самоуправление и гражданско образование, извънкласна и клубна дейност” и “Мерки за ограничаване на отпадането и насърчаване посещаването на учениците в училище”. На заключителния етап на конференцията през април в Пловдив ще бъдат представени докладите “Дистанционно англоезиково обучение по веригата учител-ученик-родител” на Татяна Киндажакова от професионалната гимназия по механотехника “Владимир Комаров” в Силистра,  “Един град – вечен като Дунав” на Мария Кирякова и Веселина Костадинова от СОУ  “Йордан Йовков” в Тутракан  и “Трудностите в българското школо и ромските деца” на Росица Никова и Есин Мюсрефова от основното училище “Отец Паисий” в с. Добротица.