Димитър ТРЕНДАФИЛОВ: Не искам Силистра да е просто роден град, а топъл и уютен дом!

В политическия живот на Силистра сте вече 4 години като общински съветник. Защо или по-скоро какво Ви провокира днес да сте кандидат за Кмет на Силистра?

На първо място, реших да се кандидатирам за кмет заради подкрепата, която получих от семейството, приятелите, колегите и общественици, за идеите и работата си като общински съветник. Хората ме подкрепят и ще гласуват за мен, защото чувстват остра нужда от промяна в отношението на местната власт към тях и техните проблеми. Това означава и промяна в отношението към бизнеса, инвестициите и да се насърчава разкриването на работни места. От промяна се нуждае и местният производител. Историята на града ни и богатото наследство на Дуросторум-Дръстър-Силистра носи белези на уникалност, но сега не е представено на културната карта на България – това също трябва да се промени. Колко силистренци знаят например, че римският генерал, единствен успял да спре непобедимия Атила, е роден тук?

На второ място, като кмет ще мога да насърча младите хора да се върнат в родния ни град, за да допринасят за неговото развитие, за да стане удобен и красив. 
Трето, повече от наложително е да се изработи стратегия за устойчиво развитие на региона в различните направления – икономика, образование, култура, история с хоризонт от поне 10 години, а аз зная и мога да я направя. Формулирането на стратегически, тактически и оперативни цели е първостепенна задача на местната власт. В момента никой не презентира града и общината с нейните природни и уникални архитектурни паметници пред държавата и Европа. Силистра се споменава само като последен в различните класации град – по инвестиции и по усвояване на европейски средства. За да се вдигне нагоре, отново ще трябва промяна. 
Четвърто, нужна е промяна в отношението на силистренеца към местната власт, но за да започне такъв процес, първо властта трябва да се вслуша в хората и да чуе техните реални проблеми. Знам как да го направя, защото това съм правил през целия си живот. При това, нашите анализи показват, че справянето с много от предизвикателствата в Силистра не се изискват значими средства. 
На пето място се кандидатирам за кмет, защото мога да донеса промяна в отношението към традициите и занаятите на малките етнически общности, които живеят заедно от векове в общината.

Познавате проблемите на града и хората. Кои от тях ще откроите по степен на важност и какво е решението им според Вас? 


Разбира се, защото аз съм роден тук и живея в Силистра, за разлика от други кандидати. Сред най-сериозните проблеми е квалификацията на хората и реализирането им на трудовия пазар. Необходими са решителни действия за насърчаване на хората за „учене през целия живот”, силна подкрепа за професионалното ориентиране на младите хора и обучение по защитени професии и професии с недостиг към реалните работни места, дуално обучение и пряко взаимодействие между реални работодатели и професионални гимназии. Това може да е решителна стъпка към подготовката на по-компетентни и квалифицирани кадри за региона, по-мотивирани млади хора да успеят по родните места като самонаети или наети лица. 
Трябва да бъде оказана по-решителна подкрепа за семейния бизнес – той се нуждае от облекчени правила и кратки срокове за извършване на услугите, обслужване на едно гише, но най-вече – от компетентна администрация. 
Много ще помогне провеждането на различни мероприятия (форуми, представяне на различни професии, демонстриране на професионални учения и успехи на местните фирми) за среща между бизнеса, младите хора, учащите и образователните институции. 
В Силистра има всички условия за успешно развитие на туризма във всичките му форми. Разбира се, резултатите ще дойдат, когато изготвим атрактивна визитка на града и общината, с която да привлечем инвеститори, туристи и гости.

На кои приоритети залагате за едно успешно управление на Силистра?

Основен приоритет е предприемането на незабавни действия за създаване на индустриалната зона, стартиране създаването на преработвателни мощности по отношението на селскостопански стоки и създаването на места за предлагане на местната продукция. Друг приоритет е организирането на национални събития, с цел привличане на повече посетители в града, с което да се подпомагат икономическите резултати на всеки вид бизнес: наеми, къщи за гости, фермерски пазари, пазари за био и органично земеделие, конкурси за най-голяма тиква, най-вкусно сирене и др. 
Важен приоритет е обучението и назначаването на млади хора, които да формират компетентната администрация на града и бързото обслужване на гражданите, за което сега те губят много от работното и от свободното си време.
Изключително важно е да се окаже финансова и институционална подкрепа за неправителствения сектор и да се насърчава извеждането на инициативи и каузи, свързани с опазването на околната среда и минимизиране на последиците от глобалното затопляне, допринасяне за запазване на ограничените природни ресурси на земята. – тук сложи нещо за местните паркове и зелени площи.
Видими резултати могат да се получат бързо, като се насърчи инициативността сред учебните заведения за обновяване на материалната им база чрез рециклируеми материали, въвеждане на енергийно-спестяващи мерки, въвеждане на разделно събиране на отпадъците, неизползване на пластмаса, здравословно хранене и неразхищение на храни.

Инвестиции или европроекти или и двете?

Задължително и двете. Въвеждане на всички възможни форми: субсидиране, публично-частни партньорства, всичко, което създава работни места и привлича бизнес в региона ще се прилага. Трябва да се вземе предвид факта, че сме в края на програмен период (той свършва през 2020 г.) и стартира нова 7 годишна рамка, по която няма все още утвърдени европейски правила, рамки и директиви. През 2020 и 2021 ще бъдат последните плащания по вече подписаните договори, финансирани с европейски пари, а новите възможности за финансиране няма да са стартирали поне до края на 2021 г. като най-оптимистичен вариант. Две години е половин мандат…
Това със сигурност налага да се прилагат всички възможни подходи за действия с цел максимално бърза и устойчива промяна на статуквото.

Не искате да говорите, но въпреки това – къде сбърка местната власт през последните години?


За това мога да говоря с примери много дълго. Слабостите на сегашната местна власт са видими за всеки гражданин на Силистра. Още по-лошото е, че хората са потърпевши от нея! Вижте само посоката и стила на работа на дългогодишния кмет – изкривен и размазан фокус към усвояването на евросредства, съчетано с недобро управление на общинската собственост. Очевидно е, че местната власт сега няма доверието на избирателите, които успешно разочарова и това е нейния най-голям „успех“. Никой няма да върне пропуснатите ползи на гражданите, но на този подход трябва да бъде сложен край. Вярвам, че в деня на изборите всеки ще даде свой глас за едно по-добро управление на обществените средства в Силистра и общината!

Гражданското общество – къде е мястото му в едно бъдещо управление на Силистра от Вас като кмет и екипа Ви? Имате опит с обществени каузи!

Гражданското общество в Силистра е в „детска” възраст – още прави първите си плахи стъпки за изразяване и отстояване на позиции и споделяне на каузи. Местната власт не подкрепя гражданския сектор, не насърчава неговото развитие, не се отчита пред силистренци, а по мои впечатления – дори не се интересува от тях, освен по време на предизборни кампании. 
Няма допитване до хората по много от важните проблеми на града, не се разглеждат идеи, не се подкрепят инициативи. Почистването и освежаването, обновяването на парковете около Силистра ние ще предоставим изцяло на гражданския сектор. Залесяването на дървесна растителност и многогодишни декоративни храсти, билки и други култури е път към намаляване последиците от глобалното затопляне, по които работят много неправителствени организации в Силистренско. Важна тема за региона е и неразхищението на храна и подпомагането на бедни семейства. Това са проблеми, които са фиксирани и в Глобалните цели на ООН за развитие на Света и прекия принос към тяхното постигане може да става с инициативи на гражданския сектор, който трябва да получава подкрепата на местната власт. Подкрепа не само финансова и морална, но и институционална. Ние предвиждаме да създадем механизъм за насърчаване доброволчеството на младите хора и провеждане ежегодно на инициативите на СНЦ „Гражданско единство”: „Посрещни ме на село”, „Творя на село, край Дунава”, възстановяване на скаутското движение и връщане на славата на Силистра като център на скаутския дух. 
Важно място в нашата програма има организирането на работилници „Живо наследство” в цялата община с инициативата на неправителствения сектор и читалищата по места. Това е възможност за възраждане на занаятите, стартиране на собствен семеен бизнес, развитие на различни форми на туризъм – кулинарен, екотуризъм и др. Ние вече имаме достатъчно опит, който ще развием за популяризиране дейността на организациите от неправителствения сектор, работещи с българите, живеещи извън пределите на нашата страна.

Срещайки се с хората, какво споделят с Вас? От какво са доволни или недоволни? 


Както монетата има две страни, така и хората могат да оценят и доброто, и лошото. Ние анализираме детайлите от проведените разговори, за да се уверим, че сме на прав път, като работим за удовлетворяване желанието на силистренци за промяна.

Вие самият какво искате да се случи в този град – като човек роден тук, създал семейство тук, не като политик?

Силистра да не е просто роден град някому, а топъл и уютен дом за живеещите в него. Те могат да учат другаде, да работят в чужбина, но само тук да намират хармонията, към която се стремят – и да се завръщат обогатени със своя опит, който ще бъде от полза за всички. Ще работим за това, населението и гостите на града и общината да се увеличават в здравословна среда и при повишаващо се качество на живота!

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!