Днес е Денят на Свети Пимен и на българските художници – 3 ноември

Sveti PimenДнес е Денят на българските художници, чийто покровител е Св. Пимен Зографски, честван от църквата също на 3 ноември. Той е роден в София през 1540 г., а по-късно отива в Атон и става ученик на зографския йеромонах Тома, при когото усвоява Светото писание, черковното пеене и иконописта.

Според легендата, когато бил 55-годишен, му се явил Св. Георги и му поръчал да се върне при народа си като духовен водач. Години наред Св. Пимен обхождал българските земи, проповядвал, строил и обновявал храмове и манастири, като ги украсявал със завладяващи стенописи. Посетил първо София и нейните околности, след това пребивавал в Южна България и в Бачковския манастир. Обиколил и цяла Северна България, включително Видин, Силистра и други градове. Починал през 1620 г. в Черепишкия манастир, откъдето след време мощите му били пренесени в Суходолския /днес в района на Княжевац, Сърбия/.

Днешният ден е и професионален празник на Главната инспекция по труда, отбелязван по повод обнародвания на 3 ноември 1907 г. Закон за инспектората по труда. На нейните служители, както и на художниците – честито!