Дуловските ученици научиха видовете наркотични вещества и вредата от тях

Информационна кампания по повод 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества се проведе в община Дулово.

Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, заедно с Центъра за обществена подкрепа и представител на Детската педагогическа стая посетиха училища на територията на общината. На учениците бе предоставена информация за вредите от употребата на тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества, както и начините за предпазване от употребата им. Особено внимание се обърна на видовете наркотични вещества, както и последствията за младия организъм след използването им.