Държавният архив отпразнува 65-годишнина от основаването си с изложба

Малкият, но сплотен колектив на силистренския архив продължава да изпълнява мисията си на съхранител на документалната история на региона
Малкият, но сплотен колектив на силистренския архив продължава да изпълнява мисията си на съхранител на документалната история на региона

В една от залите на Държавния архив Силистра бе проведено тържество, посветено на 65-годишнината от основаването на Държавния архив на България. Организатор бе местният отдел с директор Юлия Кюшелиева, който е към Дирекция „Регионален държавен архив“ Велико Търново и е част от Държавна агенция „Архиви“.

В празника участваха зам.-областният управител Елена Томова, главният секретар на областната администрация Ивелин Статев, представители на Регионалния исторически музей в Силистра, Регионалната библиотека „Партений Павлович“, Историческия музей в Тутракан и други, партниращи си с Архива институции.

На годишнината бе посветена изложбата „Пейзажи от Долен Дунав – отсам и отвъд”, съдържаща 30 литографии от края на 18-ти и началото на 19-ти век от фонда на Монархическия институт, съхраняван в Централния държавен архив. Тя представя панорамни изображения тип „ведута“ на градове със сръбски, български, турски, румънски, молдовски и бесарабски военни крепости по поречието на Долни Дунав, сред които и на Силистра и Тутракан. Автори са австрийски и немски художници, живели и творили в бившата Австро-унгарска империя.

Графиките, които са на разположение на силистренци и на гостите на града до края на октомври, са особено интересни с изобразяването на архитектурата, ландшафта, облеклото на хората – военни и цивилни, корабите и жанровите сценки, свидетелстващи за времето.

Държавният архив Силистра за пръв път връчи награди за „Читател на годината“ по свои отчети от 2015 г. Техни първи носители станаха Историческият музей в Тутракан, както и двама представители силистренски историци – доц. Румен Липчев и д-р Наталия Симеонова.

Основаването на държавни архиви в България е свързано с издаването на Указ № 515 на президиума на Народното събрание от 10 октомври 1951 г. за създаване на Държавен архивен фонд /ДАФ/ на Народна Република България, разказа хронологията на институцията Юлия Кюшелиева.

След него в страната са създадени първите държавни архиви в големите административни центрове. Конкретните им задачи са свързани с надзор над процесите по обработка, съхранение и използване на документите, създадени от структурите на държавната, обществената и стопанската дейност.

Директорът на тутраканския музей Петър Бойчев получи наградата за „Читател на годината” на културното средище
Директорът на тутраканския музей Петър Бойчев получи наградата за „Читател на годината” на културното средище

Архивът в Силистра е създаден през 1963 г. в резултат на административно-териториалната реформа от 1959 г. като отдел на Окръжен народен съвет Силистра, който от 1988 г. е в структурата на община Силистра. С указ от 1988 г. на Държавния съвет на Република България силистренският архив е носител на орден „Св. Св. Кирил и Методий“ трета степен.

През 1992 г. архивът преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при Министерски съвет. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел към Дирекция „Регионален държавен архив“ Велико Търново и е част от Държавна агенция „Архиви“. С усилията, помощта и добронамереността на наши съграждани от страната и чужбина, от просветни, спортни, културни институции и деятели, днес Държавен архив Силистра притежава архивно богатство, което може да служи и на идните поколения.

Юлия Кюшелиева припомни, че в първите години след Освобождението на България през 1878 г. ролята на архивни центрове играят музеите и библиотеките. Споделено бе, че „бели“ полета в силистренския архив са документи от периодите 1913-1916 и 1919-1940 г. особено що се отнася до документи от органите за власт и управление, финансово-кредитните застрахователни институции, но непълноти има и от предходни периоди. Затова силистренските архивисти изключително много разчитат на постъпления от граждани, от физически и юридически лица, от дарители и притежатели на документи за изминалите десетилетия.

Към архива функционират читалня, библиотека, изложбена зала, зала за семинари. В научно-справочната библиотека са заведени 2785 тома специализирана литература. От 2008 г. архивът се помещава в нова сграда. Общата фондова наличност надхвърля 904 линейни метра с 2188 архивни фондове със 104 712 архивни единици, 1172 частични постъпления и 218 спомена. Застрахователният фонд се състои от 82 489 кадъра негатив и 82 489 кадъра позитив.

1 thought on “Държавният архив отпразнува 65-годишнина от основаването си с изложба

  1. Попинци владеят Силистра! Браво!

    Палец нагоре 0 Палец надолу 1

Comments are closed.