Евросубсидиите осигуриха ренти до 95 лева за член-кооператорите

През месеците март и април 2019г. земеделските кооперации отчитат пред своите член кооператори резултатите от стопанската 2018 г.

Изминалата стопанска година беше трудна и непредсказуема във всяко отношение. За разлика от предходната 2017 г., която беше от 10 години „поръчкова“ в климатично отношение за всички култури, то 2018 г. започна с лоши климатични условия. Освен измръзването по трайните насаждения двете продължителни засушавания през пролетта и есента на 2018 г. точно по време на сеитбите нанесоха значителни загуби, а също така затрудниха провеждането на агротехническите мероприятия.

Трудности имаха земеделските кооперации при реализацията на продукцията поради ниските изкупни цени и липса на пазари за някои стоки.

Но въпреки екстремните лоши условия земеделските кооперации приключват с положителен резултат макар, че размерът на печалбата е сравнително по-нисък от други години. Субсидиите от ЕС спомогнаха земеделските кооперации от област Силистра да заделят задължителните средства по Закона за кооперациите за фондовете ”Инвестиционен” и ”Резервен”. Изплатената рента за 2018 г. от земеделските кооперации е в диапазона от 70 до 95 лева на декар.

Обезпокоително в началото на 2019 г. е, че есенните култури поради засушаването не са в много добро състояние и се очакват по-ниски добиви. Някои земеделски кооперации ще разорават площи, засети с рапица. В момента трайните насаждения са в добро състояние, но все още не е минал критичният период и трудно се прогнозира добива, а те за някои кооперации са изключително голямо перо за формиране на приходите.

 

Кирил Боянов, председател на Областния съюз на земеделските кооперации