За кучетата и хората!

Уважаеми читатели,
получихме отворено писмо от Сдружението с нестопанска цел „Закрила на безгласните“, което публикуваме по-долу в пълния му вариант без никаква редакторска намеса, адресирано до кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов. Писмото е по повод вчерашната му пресконференция, на която той обяви, че общината и фирма „Ербауер“ започват да прибират, болните, злобни и опасни за здравето на хората кучета, след което те ще се евтанизират, а после – ще се откарват до екарисажа в Шумен.

Но преди писмото – една лична позиция, като управител на този сайт, като журналист с дълъг стаж: слагам си и името накрая, за да се идентифицирам с тази позиция – правилна или неправилна, която някои ще одобрят, а други – не!

Странен и неразбираем е този вопъл. Който обаче ражда много въпроси.
Първият. Само до преди няколко дни силистренци ревяха от бездействието на общината по проблема с уличните псета, а форумът на сайта „Паралел44” преливаше от подобни коментари. Защо? Вторият. Сега, когато е налице първата сериозна к

Уважаеми читатели,
получихме отворено писмо от Сдружението с нестопанска цел „Закрила на безгласните“, което публикуваме по-долу в пълния му вариант без никаква редакторска намеса, адресирано до кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов. Писмото е по повод вчерашната му пресконференция, на която той обяви, че общината и фирма „Ербауер“ започват да прибират, болните, злобни и опасни за здравето на хората кучета, след което те ще се евтанизират, а после – ще се откарват до екарисажа в Шумен.

Но преди писмото – една лична позиция, като управител на този сайт, като журналист с дълъг стаж: слагам си и името накрая, за да се идентифицирам с тази позиция – правилна или неправилна, която някои ще одобрят, а други – не!

Странен и неразбираем е този вопъл. Който обаче ражда много въпроси.
Първият. Само до преди няколко дни силистренци ревяха от бездействието на общината по проблема с уличните псета, а форумът на сайта „Паралел44” преливаше от подобни коментари. Защо? Вторият. Сега, когато е налице първата сериозна крачка за решаване на проблема, изведнъж някои силистренци зареваха в обратна посока. Защо?
Авторите на подобни отворени писма обаче трябва веднага да се срещнат с ухапани от такива кучета силистренци, преди да седнат да пишат, за да чуят и тяхното мнение, което ще е доста по-различно. „Паралел44” е готов да съдейства и организира подобна среща.
Няколко реални, „гласни” новини. В съботния следобед, в самия център на Силистра, в района на комплекс „Бонита”, трима човека опитват зъбите на безпризорните песове, разказа Ваня Илиева, една от пострадалите. Първо млад мъж е нападнат от глутница от около 6-7 животни. Притеклите се от близкото заведение клиенти успяват да го измъкнат изпод челюстите на псетата. С фотоапарат в ръка Ваня Илиева, която била на работа в съседното студио, чула врявата и излязла да види какво става. Тя видяла как с леки наранявания младежът бил спасен. Следващата жертва станал възрастен мъж, който бил също нападнат от глутницата. По думите й, той усетил зъбите на развилнелите се животни по ръката си. Самата Ваня, в опита си да помогне на човека, била ухапана жестоко по крака. 6-7 дупки ще напомнят на жената за преживения шок. Тя веднага потърсила помощ в Спешния център, където й оказали съответната помощ. Тази седмица тя сменя всеки ден превръзката на крака си и ходи да й бият инжекции по схема – против тетанус и бяс. Има още много подобни случаи в Силистра…
Та, какво правим, дами и господа, ако пък всички ухапани от кучета силистренци вземат, та и те напишат обратното на това писмо? Но то ще бъде кърваво и много „гласно”… Или само ще си пишем писма, а през това време уличните кучета ще ни нападат, ще хапят, вследствие на което ние ще сме в постоянната черна хроника, за което, разбира се, ще е виновен кметът. Всъщност, пишат се, но жалби в съда. Преди две години бе първият прецедент, когато силистренската Темида отсъди общината да плати 1 700 лв. на жена, ухапана от куче. В същото време, само през цялата минала година, в градската хазна са влезли едва… 600 лв. от такси за домашни кучета, т.е. за около 30 животни. По киноложките местни изложби се събират по сто от една порода.
Какво правим, ако нападнат дете, или възрастен човек, които са значително по-беззащитни? Виновен ще е кметът, естествено. Какво правим, ако – Пази Боже! – убият човек, каквито случаи вече има в други градове? Разбира се, че виновен ще е кметът. А ако този човек се окаже близък или роднина – да пази Бог! – на някой от авторите на това писмо?…
Средно по около 200 души на година търсят спешна помощ след ухапването от бездомните псета. И това са само регистрираните случаи. По селата и бедните квартали промиват раните с ракия и теглят по една майна. Хиляди лева дава болницата от тънкия си бюджет за лекуване на ранените в кучешката война. Много по-тежки за лекуване обаче са заразените с кучешка тения и други болести, пренасяни от бездомните животни. Защото всички, без разлика във възрастта, дишаме смлените на прах изсъхнали изпражнения. Ако всички решат да си търсят правата в съда? Кой ще защити ревящите от болка и ужас хора от „безгласните” приятели на човека?!
Никой няма нищо против уличните кучета – приютът е готов, предстои да заработи, там се прибират, кастрират и т.н.
Но много силистренци имат страшно много против болните и опасни, от които могат да пострадат хора. 
И затова – адмирации за кмета д-р Юлиян Найденов, който предприе реална стъпка към решаването на този изключително тежък за Силистра проблем!
Добре, ще кастрираме болните, злите и опасни за хората кучетата. Но те не ни нападат, за да продължат рода си, нали?
Макар че в някои случаи може би са успели!…

Юлиян ЖЕЛЕВ

–––––––––
А ЕТО И ОТВОРЕНОТО ПИСМО:

Сдружение с нестопанска цел “Закрила на безгласните”
гр.Силистра, ул.”Добрич” No166, тел: 0897997009

ДО КМЕТА НА
ОБЩИНА СИЛИСТРА
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
КОПИЕ:
ДО МЕСТНИ И ЦЕНТРАЛНИ
МЕДИИ

О Т В О Р Е Н О П И С М О

Уважаеми д-р Найденов,
След проведената на 04.04.2012г. от Община Силистра месечна пресконференция в електронните медии /”Паралел 44” и др./ беше оповестена информация по повод твърдението Ви, чe в гр.Силистра от 05.04.2012г. фирма „Ербауер” е ангажирана да прибира „онези улични псета, които застрашават здравето на хората – болни, злобни и опасни”, които „ще бъдат веднага евтаназирани”. Едновременно с това е обезпокоително и изявлението Ви, че „Същинската дейност по работата на готовия приют край Силистра досега обаче се отглага” поради неуредени въпроси по отношение на парцела, върху който е построена сградата на приюта. С оглед изискванията на Закона за защита на животните липсата на действащ приют е равносилна на невъзможност да бъдат приложени условията, гарантиращи хуманно отношение към безпризорните животни и опазването на живота им.
С оглед оповестената информация следва да Ви припомним, че дейността по овладяване на популациите от безстопанствени животни на територията на общината, съгласно чл. 40 и следващите от Закона за защита на животните се извършва след приемане на програма от Общинския съвет в тази връзка. ЗЗК е посочил императивно в разпоредбата на чл.40, ал.6, че организациите за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, участват при изготвянето и могат да участват при изпълнението на програмите по ал. 1 и наредбите по ал. 5.
Сдружение с нестопанска цел “Закрила на безгласните”
гр.Силистра, ул.”Добрич” No166, тел: 0897997009
С оглед на цитираното, важността и срочността на проблема, свързан с наличието на популации от безстопанствени животни на територията на гр. Силистра, Сдружение с нестопанска цел „Закрила за безгласните” нееднократно е декларирало пред органите на местното самоуправление на Община Силистра готовността си да съдейства в пълен обем с наличните му материални и човешки ресурси, и според предоставените му от закона права за провеждането в Община Силистра на кампания по намаляване на популацията от безпризорни животни по утвърдения в европейските страни метод „Кастрирай и върни”. С тази цел на 25.01.2012г. в Община Силистра и Общински съвет беше депозирана „Проекто-програма относно установяване на контрол върху кучешката популация и редуциране на броя на безстопанствените животни на територията на Община Силистра”, с която ясно заявихме готовността си за конкретни действия. Съгласно представената проектна програма планирахме със съдействието на Община Силистра до привеждането в експлоатация на приюта за безстопанствени животни, построен в с. Калипетрово, да проведем кастрационна програма, която ефективно и в сравнително краткосрочен период да предотврати увеличаването на популацията от бездомни животни. Уведомени сме, че Общински съвет е препратил поставения му въпрос към Община Силистра, от която до настоящия момент липсва каквото и да е конкретно становище по предложената й проекто-програма.
За периода от регистрацията като неправителствена организация през м. септември 2011 г. до настоящия момент СНЦ „Закрила на безгласните” е установило ефикасни методи за развиване на дейността си, основани изцяло на доброволен труд, дарения и координиране на дейността си с български и чужди организации за закрила на животните. До настоящия момент сдружението е финансирало лечението и възстановяването на над 50 бездомни животни, изведени от улицата, които впоследствие без изключение са били социализирани и осиновени. Извършена е кастрацията на над 10 кучета, предприети са мерки след подадени сигнали, като цели групи от бездомни животни, обитаващи обществени места като училище „Св. Св. Кирил и Методий” и двора на МБАЛ са били изведени от неприемливите им райони за местообитание, социализирани и впоследствие предоставени за осиновяване.
Изложените по-горе обстоятелства илюстрират, че на територията на Община Силистра СНЦ „Закрила за безгласните” функционира ефективно, като дейността му съобразно разпоредбите на чл.1, ал.2 от Закона за закрила на животните е насочена към опазване на живота, здравето и доброто им състояние, предпазването им от нехуманно, жестоко и особено жестоко отношение, осигуряване на подходящи грижи и условия за живот, съобразени с техните физиологични и поведенчески особености.
С оглед на казаното и предоставените на СНЦ законни права, молим, считано от 05.04.2012г. да бъдем уведомявани за всички предприемани действия от страна на Община Силистра или ангажирани от общината юридически или физически лица, изпълняващи дейности по:
Сдружение с нестопанска цел “Закрила на безгласните”
гр.Силистра, ул.”Добрич” No166, тел: 0897997009
– залавянето, транспортирането и обозначаването на безстопанствени животни;
– стопанисване на приюта за настаняване на безстопанствени животни, както и последващата им регистрация, престой и обгрижване;
– извършване на лечебни и профилактични мероприятия, кастрация, маркиране на животните в приюта, както и последващото им връщане по места;
– провеждане на изследвания за бяс;
– при назначаване на евтаназия и при съставяне на протокол, съдържащ основанията за прилагането й, протоколът следва да бъде подписан и от трето лице, което по смисъла на § 1., т.20 от ЗЗЖ представлява представител на непрaвителствена организация за защита на животните.
На основание предоставените ни от Глава шеста от ЗЗЖ права за упражняване на обществен контрол при всякакъв вид дейност, свързана с намаляване на безстопанствената популация на територията на гр. Силистра настояваме да бъдем писмено уведомявани за всички предприемани действия в тази връзка, с цел присъствието на представител на Сдружението при провеждане на всяко конкретно мероприятие /залавяне, кастрация, изследване за агресивност и др./ Моля също така на основание чл.58, ал.1 от ЗЗЖ да ни бъде предоставена пълната документация, имаща отношение към бъдещи планирани дейности, заявени в пресконференцията от 04.04.2012г. – проект и наредба за осъществяването на намаляване на популацията от бездомни животни, договори с изпълнители на дейността и всички свързани актове на Община Силистра в тази връзка. За целта на 04. 04 .2012 г. Сдружението е депозирало заявление за достъп до обществена информация, имаща отношение към въпроса.
Към настоящия момент вярваме, че Община Силистра ще се придържа към законоустановените изисквания за хуманно третиране на безстопанствените животни на нейната територия при провеждането на всички мероприятя, за присъствието, на които отново подчертаваме изричното си настояване.
Към настоящия момент на територията на община Силистра все още не функционира приют за настаняване на безпризорни животни. Считаме, че при тези обстоятелства, провеждането на каквито и да е дейности, извън провеждането на кастрационна програма по метода „Кастрирай и върни”, свързани със заявеното от Община Силистра намерение за залавяне и незабавна евтаназия на бездомни животни, ще представляват грубо нарушаване на правото им на живот и на хуманно отношение. При констатиране на подобни случаи СНЦ „Закрила на безгласните” незабавно ще сигнализира компетентните органи, с оглед налагането на наказателна и административна отговорност на отговорните лица.

04.04.2012г.
гр. Силистра СНЦ „Закрила за безгласните

136 thoughts on “За кучетата и хората!

 1. Желев, адмирации!
  Поздравления!
  Много точна, според мен позиция!
  И си прав, страшно много си прав!
  Още веднъж – поздравления за изразената гражданска позиция!

  Палец нагоре 18 Палец надолу 6

  1. СХЕМАТА-„КАСТРИРАЙ И ВЪРНИ“ Е КРАЙНО НЕХУМАННА КЪМ КУЧЕТАТА ДРАГИ ЗАЩИТНИЦИ И ВИЕ ГО ОСЪЗНАВАТЕ ТОВА МНОГО ДОБРЕ. ПО УДАЧНО Е-„НЕ КАСТРИРАЙ И НЕ ВРЪЩАЙ“ . АКО ЩЕ СЕ ВРЪЩАТ ДА СИ ОСТАВЯТ ЧЕНЕТАТА КУЧЕТАТА В ОФИСА НА -Сдружението с нестопанска цел „Закрила на безгласните“

   Палец нагоре 7 Палец надолу 11

   1. от статията „Когато „луд“ стане комплимент“ от Десислава Б.
    …“През годините съм общувала с много доброволци и хора от организации, както хуманитарни, така и за животни. Не съм срещнала нито един човек, който да е бил против работата на другия. НИТО ЕДИН! Хората от хуманитарните организации много често помагат на животни, в обратния ред е същото. Не познавам човек, който обича косматите муцуни и не е бил в помощ на хора. А ако има изключения, то въпросната личност не си е на мястото и със сигурност не помага нито на едните, нито на другите.

    Но в тази картинка ми се губи нещо… А, да! Губят ми се вечно обвиняващите „будни граждани“, мразещи „заразните песове“, защото ядат хляба на децата ни, та даже самите деца. Защото нали животните са озверели. Къде са тези хора? Не обичат животни – ОК. Какво правят за хората? Те са от типа, заради който българинът е основна фигура в цял сюжет от вицове. Те вечно се оплакват, че не живеят добре. Но не знаят какво би значело „добре“. Не знаят, че това „добре“ няма да им падне от небето. Повечето от тях просто не са били възпитани на основните ценности в този живот, липсата на които успешно са затвърдили през годините. Не са се развили достатъчно, за да разберат чуждата гледна точка. Според мен не разбират дори своята. И цялото това неудовлетворение води до омраза. Не към съседа, кучето на улицата или управлението на държавата. Омраза към самите себе си, която трябва да избие все на някъде. Кучето не е източникът, а случайната мишена, една от многото. В каквато превръщат и нас – защитниците на това куче. А знаете, че е най-лесно да отречеш това, което не разбираш. Да кажеш „Този е луд, той храни помияр!“.

    Щом е нормално да отрежеш краката на куче или да откъснеш главата на коте, после да я забиеш на ограда. Толкова са загрижени за децата, че не им минава през ума колко деца виждат това. Не знаят каква травма може да се окаже за едно малко дете тази котешка глава на улицата. Нормалните деца галят котета и им се радват, насърчавани от родителите си. С каква нагласа ще пораснат тези, чиито родители избиват кутрета с ритници…

    Такива хора се самоизяждат от чуждите успехи и липсата на внимание. Затова нека продължават със злобата си – това единствено ме стимулира да обичам все повече и повече животните!…

    Палец нагоре 13 Палец надолу 6

    1. Нека да започнем отначало!Всъщност,откъде се нароиха толкова много кучета?До 89година кучета нямаше, дойде демокрацията и дойде свободията.Без ред и закони за животните,селяндурите си взеха кучета,за да изглеждат важни като граждани,но не би.На повечето от тия“граждани“им омръзнаха животните в т.ч и котките и ги пуснаха навън.И така до сега,когато започнаха вече да ни ръфат.Според мен,който си има животно,да си го гледа в къщи и да не пречи на околните.В момента си имаме морско свинче у нас и не пречим на никого.

     Палец нагоре 15 Палец надолу 4

   2. Скапа русокоске хаха….четох те и се чудих …..тъй като такива като теб не бива да се размножават ,да те кастрирам и върна в обитавания от теб район……..обаче реших друго….Аз обичам животните и отглеждам много кучета,прибрани от улицата и доста едри,та мисля просто да ги нахраня с теб,ще ти се зарадват,те харесват безмозъчни и посредствени русокоски-особенно за обяд!Е, не е много хуманно,но така или иначе,ти не разбираш смисъла на тази дума!

    Палец нагоре 7 Палец надолу 12

    1. Виждам обичаш животните. Това е похвално.
     ПОЖЕЛАВАМ ТИ ДА ЗАОБИЧАШ ДЕЦАТА И ХОРАТА ПО СЪЩИЯ НАЧИН, КАКТО ОБИЧАШ КУЧЕТАТА, ДА ГИ ХРАНИШ И ОБГРИЖВАШ, ДА ОТГЛЕДАШ И НЯКОЛКО ИЗОСТАВЕНИ ДЕЦА ЗАЕДНО С КУЧЕТАТА. ПРОБЛЕМА Е, ЧЕ КУЧЕШКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ПЛАЩАТ ЗА ДЕЦА А САМО ЗА КУЧЕТА.

     Палец нагоре 16 Палец надолу 7

    2. Ти виждал ли си болен човек от кучешка тения ? Ами дете ? Ходил ли си с торбичка да им събираш изпражненията от детцките градини , та поне на някое дете да помогнеш …ама дрънкай каква глутница си отглеждаш , че някой го интересува …

     Палец нагоре 9 Палец надолу 5

    3. Анимал, хах, наистина доста иронично се изказваш по отношение поста на русокоска, схванах намека, наистина мястото и не е тук.

     Палец нагоре 3 Палец надолу 3

    4. Скъпи ми въпросителен, един от най- честите източника на тения, са неизмитите добре плодове и зеленчуци. Обикновено се разболяват хора, които нямат кучета и не контактуват с такива. Това се случва най-вероятно защото при тях липсват елементарни хигиенни навици.

     Палец нагоре 6 Палец надолу 6

   3. РАЗБРАЛА СВИНЯТА ОТ КЛАДЕН4ОВА ВОДА

    Палец нагоре 3 Палец надолу 4

  2. Бездомно куче спасява живота на новородено бебе. Невероятната история се случва в един от бедните квартали на столицата на Кения, Найроби. Животното открива детето, завито в найлонов плик и захвърлено в гората до краен жилищен квартал на Найроби. Кучето пренася новороденото през цялата гора, пресича заедно с него оживена улица и го занася при кутретата си.
   Впечатляващите спасявания на хора от кучета не се изчерпват само с новороденото в Кения. 4-годишно момченце е спасено от пожар от домашния си любимец Роско. Детето спяло в дървено бунгало, когато пожарът започнал и вероятно е щяло да изгори живо, ако кучето на семейството не се втурнало в къщата и не го събудило. Пред смаяните погледи на родителите на малкия и на притеклите се на помощ съседи, Роско влязал в пламъците и започнал яростно да лае, за да предупреди детето. Смелото животно получило над 30 процента изгаряния, но все пак успяло да се измъкне. Куче спасява и едногодишния Букър. Малкият се забавлявал в надуваем воден басейн в задния двор на дядо си в Колорадо, когато змия започнала да пълзи към него. Малкото чихуахуа на семейството скочило между змията и детето и поело ухапването върху себе си.
   АЗ НЕ СЪМ УБИЕЦ! А ТИ?

   Палец нагоре 8 Палец надолу 2

   1. вярно е ,че кучето е пръв приятел на човека и трябва да се обича и уважава ,но забележете – става дума за домашно животно ,което си има стопанин ,а не бездомно улично псе, което живее в глутица като дивите животни ,възприема човека за враг -по теритопия ,за храна… и го напада.Ние говорим за дивото, което се поражда у животното ,когато е бездомно.То вече не еонова домашно животноп, полузвяр, живеещ на наша територия и емного опасен ,защото няма страх от хората.
    Бездомните кучета за разлика от дивите животни живеят с хората , не се страхуват от хората и са непредсказуеми.
    Не бъркайте домашното с бездомното куче.Бездомните кучета имат други инстинкти.

    Палец нагоре 10 Палец надолу 8

    1. „Друга“, май не може да чете освен, че не може да пише… цитирам началото: „…Бездомно куче спасява живота на новородено бебе…“, за това се случва така…хора, които не виждат по-далече от носа си се опитват да изказват мнение…

     Палец нагоре 5 Палец надолу 8

    2. И каква е разликата между бездомно и домашно куче??? Има ли разлика между бездомника и и този,който има жилище?? Нима това не са хора? Съграждани, в дните преди светлия християнски празник, защо е тази агресия, защо си цапате ръцете с кръвта на беззащитни животни? Не разбирате ли, че с това ви замазват очите? В цялата страна цари беззаконие, вдигат се цените, няма пари за пенсии и заплати, и единственият изход е – да се изместят тези проблеми от полезрението ви. И за съжаления го отнасят най беззащитните. Да ме извинят изказалите се до тук и автора, г-н Желев /когото поне досега уважавах като журналист/ но и мен да ме удари или ритне някой няма да остане ненаказан…..а тези животни са подложени на всекидневен терор – аз лично съм виждала и мога да докажа със снимков материал, как възрастни хора и деца, покрай които минава някое куче и дори не ги поглежда се нахвърлят върху него с ритници или размахват бастуни. Та дори и мравката, ако я настъпиш бос ще се обърне и ще те захапе…. ИСКАМ ДА ВИ ПРИЗОВА – НЕКА ЗАЕДНО СИ ПОДАДЕМ РЪЦЕ И ДА ПОМОГНЕМ НА СВОЯ ГРАД, НО НЕ С МЕТОДИТЕ НА УБИЙСТВАТА! НЕКА НЕ ЗАБРАВЯМЕ, ЧЕ ВСИЧКО НА ТОЗИ СВЯТ СЕ ВРЪЩА ! БЪДЕТЕ МИЛОСЪРДНИ КЪМ ЖИВОТНИТЕ, ДЕЦАТА, ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА! ЛЮБОВТА И МИЛОСЪРДИЕТО ЩЕ СПАСЯТ СВЕТА – ВЪЗПИТАВАЙТЕ С ТЕЗИ КАЧЕСТВА И ДЕЦАТА СИ, ЗАЩОТО ТЕ ЩЕ КОПИРАТ ТОВА,КОЕТО ВИЖДАТ ОТ НАС! АКО СМЕ ГРУБИ И БРУТАЛНИ – СЛЕД ВРЕМЕ И ТЕ ЩЕ СЕ ОТНЕСАТ ТАКА КЪМ НАС! ОТВОРЕТЕ СЪРЦАТА СИ ЗА ДОБРОТО! ЖЕЛАЯ ОТ СЪРЦЕ НА ВСИЧКИ ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

     Палец нагоре 9 Палец надолу 6

    3. Маринова, според теб тримата, които вчера са били нахапани от кучета на старата автогара са ги сритали и така са ги предизвикали ли?…

     Палец нагоре 7 Палец надолу 7

    4. Дорина, нахапаните може да не са го ритали, но други минувачи вероятно, да. Това значи, че нехуманното отношение води до вреда на нас- хората. Това не се отнася само за кучетата. Така е с всичко. Позамисли се!

     Палец нагоре 7 Палец надолу 4

    5. Istinata, съгласна съм с твоето мнение, но не съм съгласна мен да ме ухапе куче, защото някой друг го е ритнал. Няма кучета – няма проблем (в оригинал е няма човек-няма проблем, но това е друг въпрос :)).

     Палец нагоре 3 Палец надолу 8

    6. Дорина, никой не желае да бъде хапан-факт. Предимство обаче е кастрационната програма пред масовото убийство, поради това, че:
     1. Кастрираните кучета са по-малко агресивни, защото се отстраняват органите произвеждащи тестостерон (при мъжки-тестиси, при женски- яйчници).
     2.Върнати по места си пазят района от прииждащи други.
     3.Когато безотговорен собственик си пусне мъжкаря да се „облекчи“ с някое улично женско куче, то няма да създаде нежелано потомство.
     4.Когато няма разгонено ( кастрираните кучета не се разгонват) животно, не се събират на глутници.
     5.При липса на кучета по улиците, тяхното място ще се заеме от други животни-най-вероятно лисици, които в много голяма степен са преносители на бяс.
     – “ В България заболяването също има подем в годините на Втората световна война и малко след това. В периода 1948 – 1950 г. е подета кампания за ваксиниране на домашните кучета, при което случаите на констатиран бяс рязко намаляват. В началото на 80-те години на миналия век заболяването отново придобива огнищен характер в популацията на лисиците. Към настоящия момент бесът е широко разпространен в Северна България и доста по-ограничен в Южна България. Годишно у нас се регистрират между 10 и 20 случая на убити животни, болни от бяс,[10] като в някои години са възможни и пикове на заболяването. Те са както при диви (лисици, чакали и диви котки), “
     – “ Инкубационния период при лисиците продължава от 20 до 90 дни.

     Началният стадий се демонстрира с отказване от храна. Погледът на лисицата нормално от жив и агресивен се превръща в безжизнен, тъжен и блуждаещ. Болните животни престават да бъдат страхливи и дори проявяват ненормална фамилиарност с други животни и хората. След този стадий болестта може да премине в една от двете форми – тиха и буйна.

     При буйната форма се появява силна възбуда и агресия. Животните загубват инстинкта си за самосъхранение. Появява се силен сърбеж на мястото на ухапване, лисиците скубят космената си покривка на това място. Смъртта настъпва на 3 – 7 ден в пристъп на агресия. Лисицата умира, без да се е парализирала долната челюст и може да хапе до смъртта си.
     При тихата форма лисиците боледуват от гастроентерит, който се демонстрира с повръщане и кървава диария. При тази форма преобладават парезите и парализите характерни за беса.“
     Източник: Уикипедия

     Палец нагоре 4 Палец надолу 3

    7. Предвид казаното искам да подчертая, че нямам нищо против лисиците – те също са живи същества, но нека си останат извън населените места. Ето защо предпочитам кастрирани, обезпаразитени и ваксинирани кучета по улиците, отколкото лисици…

     Палец нагоре 6 Палец надолу 3

  3. тия хора от това сдружение май бездомно псе не ги е хапало а? абе господа и госпожи които сте написали това писмо вие акъл иматели? че дай те и престъпниците да не им правим нищо щото и те имат право на живот. едно време всички кучета са ги изтребвали като мравки. айде да бъдем хуманни ама колко хуманни. да те разкъса куче а ти да си свиркаш така ли трябва да живеем? аз съм ЗА ЕВТАНАЗИЯТА НА ВСИЧКИ УЛИЧНИ КУЧЕТА БЕЗ СТОПАНИН И ДОКУМЕНТ ДОКАЗВАЩ ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПЕСА.

   Палец нагоре 6 Палец надолу 7

   1. Социален, от опит зная, че повечето домашни кучета са в пъти по-агресивни, защото стопаните умишлено ги правят такива. По въпроса с евтаназията на кучета без документи би следвало да се приспят 90% от домашните поради факта, че не са регистрирани в общината. Нека кмета, щом иска да реши проблема, разпореди масова проверка на дом. кучета ( има ли животното поставен чип, платен ли му е год. данък, ваксинирано ли е). При нарушения да се понасят глоби. Точно тези пари са необходими на общината, за да кастрира безпризорните кучета, ваксинира и върне по места. Също така, ако безотговорен собственик си изхвърли дом. любимец с помощта на чипа се разбира кой е закононарушителя и отново се санкционира. Това е първата и най-важна крачка за решаване на проблема…

    Палец нагоре 9 Палец надолу 2

    1. Не съм съгласна с Вас,че след като ги няма кучетата,ще се заместят с лисици-това са измишльотини.До преди 89 година кучета нямаше,но лисици не съм виждала,освен в зоологическата градина.

     Палец нагоре 3 Палец надолу 2

   2. Възмутена, това че не сте виждала, не значи, че е нямало. Нормално е когато се освободи дадена територия от един вид, да се заеме от друг. Най вероятно е, за нашия регион, това да са лисици. Лисици е имало преди години в Силистра. Имам информация за забелязани такива край Римска гробница и в близост до Областта, която си е на самия център. Немога да проумея защо когато някой не знае за нещо отхвърля възможността да е истина…

    Палец нагоре 3 Палец надолу 2

    1. Не мразя кучетата,но мисля че не им е мястото нито по улиците,нито в апартаментите.Мястото им е на село в дворовете и да пазят животните.Съгласна съм,че ако изчезнат кучетата на село ,ще се появят лисици и ще си хапват пилета и кокошки,но в града няма какво да ядат.

     Палец нагоре 4 Палец надолу 5

  4. ..Изчетох всичко и мога да кажа, че ако някой наистина иска да реши проблема, нека да опита с прилагането на действащия закон. А именно: абсолютен контрол над кучетата от стопански дворове, строежи, складове, цигански махали, къщи… Законът изисква всички кучета да бъдат кастрирани и регистрирани. Прилагайте го, госпожи от общинската управа!
   И ако все пак прилагането на закона не носи някому лични ползи, то наистина ще е добре за една нощ да избиете не само кучетата, а всички нас, които искаме да живеем в „нормална“ държава. Оставяйки ни живи, вие ни обричате на мъки, равни на кучешките…

   Палец нагоре 10 Палец надолу 0

   1. Благодаря Ви за този разумен пост, Куче! Проблемът е лесно разрешим, трябва обаче желание от страна на властимащите да се справят с него. Единствената природозащитна организация в град Силистра е предложила ефективна програма, утвърдена в Европа. С минимални средства, доброволен труд, транспорт и лични консумативи тя е изявила желание да помогне на Общината, но отговор все още липсва. Защо? Г-н Найденов наистина ли има намерение да се справи с проблема рефлектиращ в/у него самия или просто гледа да замаже очите на силистренци? За този проблем са отпуснати 50 000 лв. Къде са? Как са разпределени и усвоени? Нежеланието на Общината, мотането и пресконференцията на 04. 04. ме навеждат на мисълта, че управляващите нямат ни най- малко желание да се справят с популацията на безстопанствени кучета, поради факта, че ако липсва този проблем в бъдеще няма да се отпускат тези „джобни“- лесно усвояеми, кървави, платени с много страдание, болка и нелепа смърт на невинни създания попаднали и живеещи благодарение на нас,хората, в сурови условия, ритани, палени, тровени, малтретирани и набедени за агресивни…

    Палец нагоре 7 Палец надолу 0

    1. Да,абсолютно съм съгласен с горенаписаното.Нито общината,нито Ер Бауер имат желание проблемът да бъде решен,та нали ако няма кучета,няма да им отпускат средства ,които да разпределят помежду си.Ще убият една част от животните,останалите ще продължат да се размножават и така до безкрай…..Метода ‘“хвани и убий“просто не работи.Мисля,че предложението на СНЦ „Закрила на безгласните“e адекватно,безкористно и добро.От користни подбуди обаче,Найденов избира най-скъпият и разбира се най-неефективен начин.Ваше право е да го подкрепите,обаче не забравяйте,че в замяна ще получите още некастрирани ,бездомни животни и ако ви хапят ,помнете,че вие сте си го избрали.

     Палец нагоре 5 Палец надолу 0

 2. Браво..Желев..А пък тия от закрила на безгласните да си ги вземат по къщята и да им се радват….и да си ги хранят и да си ги къпят….ние… СИЛИСТРЕНЦИ НЕ ЩЕЕЕЕЕЕЕМММММ……

  Палец нагоре 24 Палец надолу 9

  1. ВИЙ СТЕ СИЕЛИЯНИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ

   Палец нагоре 4 Палец надолу 10

 3. „Едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто да го направиш“
  Разбираемо е, че Сдружение „Закрила на безгласните“ искат да внедрят своите ефикасни методи за закрила на животните които са натрупали през дългия период на съществуването си от септември 2011 г. (м.г) ! Кремена Добрева Радева ( набор 77 ) в качеството си на управител на сдружението вероятно има съществен теоритичен и евентуално практичен опит в справянето с агресивни, болни и опасни кучета … пък и в крайна сметка как ще финансира дейността на сдружението, ако проблемът с кучетата вземе че изчезне ????? 🙂 Сдружението има за цел опазване на живота, здравето и доброто състояние на кучетата … какво ще прави ако няма кучета които да защитава …. пари има в тая работа …… пък и дарения се събират … написах в Google „Закрила на безгласните“ и ми излезе следното :
  “След обработка на… | Facebook
  … парички на място или по банков път- СНЦ „Закрила на безгласните“,
  ПроКредит Банк, Силистра. Номер на сметка: BG80PRCB92301038608412.

  Палец нагоре 15 Палец надолу 6

  1. НА ТИЯ ОТ С Н Ц ЗАКРИЛА НА БЕЗГЛАСНИТЕ НЯМА ЛИ КОЙ ДА ИМ КАЖЕ ,ЧЕ СЛЕД КАТО СЕ КАСТРИРАТ И СЛЕД ТОВА ОТНОВО СЕ ПУСНАТ КУЧЕТАТА ВЪПРОСА Е ВЕЧЕ РЕШЕН. УВАЖАЕМА КР, Д.Р. (НАБОР 77) КУЧЕТАТА ХАПЯТ С ОСТРИТЕ СИ ЗЪБИ ТАКА , ЧЕ МАКАР И БЕЗ ********** КУЧЕТО СИ ОСТАВА КУЧЕ. НЕ СЕ ЗАДЯВАЙТЕ С ОБЩИНАТА !!! АКО ТОЛКОВА ДЪРЖИТЕ НА КУЧЕТАТА НАМЕРЕТЕ СИ ПАРИ И СЕ ГРИЖЕТЕ ЗА УЛИЧНИТЕ ПЕСОВЕ, А НЕ КРАДЕТЕ ОТ ЗАЛЪКА НА ДЕЦАТА

   Палец нагоре 13 Палец надолу 8

    1. Абе ДЖАРО,както виждам ти си едно голяяяяяяяяяяяяямо нищо и по- добре за да не пречиш на хората вземи да се скриеш на кучето в гардероба …

     Палец нагоре 5 Палец надолу 4

 4. Е те кучетата не ни Е ..Т,че да ги кастрират те ни ХАПЯТ криворазбрана демокрация от някои хора ,които едва ли са гледали животинче ама се правят на интересни.

  Палец нагоре 7 Палец надолу 8

 5. Паралел , да вземеш да направиш и един материал за домашните кучета Те също цапат навсякъде Няма да е лошо да отидеш в общината и да се интересуваш защо общината не прилага наредбата и не санкционира такива хора Всички знаем че българинът разбира само ако го удариш по джоба

  Палец нагоре 13 Палец надолу 3

 6. Уважаеми, г-н Желев!

  Сред нас, хората, има много по-големи помияри от бездомните кучета, тях какво да ги правим? Най-лесно е кучетата да се убиват, но това си е живо престъпление, което рано или късно се заплаща, понякога с лихвити! По-трудно е да се полагат хуманни грижи към четириногите, включително и в специално уредени приюти за тази цел.
  Сигурно ще кажеш, те много хора изостават децата си, за болните си родители не полагат грижи, а ние за кучетата искаме да мислят, но знаеш, че хората са различни, точно така, както и кучетата…

  Палец нагоре 13 Палец надолу 7

  1. А що намесвате и където не ви е работа ,вие колко пенсионерта издържате и за колко ПЕСА имате Документ ДРАГО МИ Е

   Палец нагоре 7 Палец надолу 7

 7. Поздравления, г-н Желев! Най-сетне един журналист да заяви своята гражданска позиция за проблем касаещ Силистра и който проблем е сериозен. Напълно подкрепям написаното от Вас, защото това е самата истина, по мое мнение.
  Аз поздравявам и г-н д-р Найденов за решението.
  И напълно съм съгласен с написаното по горе, че тия от това СНЦ което май гледа да дърпа пари от общината и нищо друго без ги е еня за реалните проблеми , да си ги приберат по домовете да си ги хранят, да им се кефят и те така.
  Поздравления и браво г-н Желев, от един обикновен силистренец.

  Палец нагоре 14 Палец надолу 10

 8. Г-н Желев, моля четете внимателно отвореното писмо! Уважавам позицията Ви, но правите жалък опит да манипулирате, разделяте и настройвате едни срещу други двете естествено образуващи се групи от обществото – защитници и противници на бездомните „псета“, както ги наричате! Нека е ясно, че проблемът и отговорността за проблемите е изцяло на отговорните институции – в случая Община Силистра и всяко нейно действие излизащо от рамките на приетите норми и закони говори за безсилието на общината да се справи с проблема и/или нежеланието й за това. Има установени европейски и български закони и норми регламентиращи отношението към проблема и как да се решава, а моралните такива са индивидуални за всеки човек и граничат с неговото възпитание, култура и ценностна система! И нека хората не ме разбират погрешно – в никакъв случай не поставям живота на човек под този на едно куче пък било то и улично! Точно, защото сме хора и имаме уникалната възможност да осъзнаваме и надскочим първичното в нас, ние сме длъжни да зачитаме всяко живо същество на тази земя! Нека не влизам повече във филосовски мисли……….. Като неформален член на сдружението съм готов да се срещна с всеки един, който има желание за конструктивен разговор извън емоционалните изблици. Интересно е и как хората поставят определения и вадят заключения от изключително оскъдната информация, с която разполагат. Това говори единствено за едно нещо, че хората масово не познават проблема, от къде произлиза, кой и каква отговорност носи за този проблем и какви са правилните (морални и законови) методи за решаването му! Не Ви прави чест г-н Желев, като журналист, за който е обществен и морален дълг да бъде НЕЗАВИСИМ в изказванията си да прави такива коментари преди да се е запознал подробно с всеки един детайл от случващото се!

  Палец нагоре 16 Палец надолу 16

  1. не е истина какви глупости си насътворил, написал.
   това са такива глупости , че по натам няма накъде..
   аз подкрепям позицията на Желев защото тя е точната , на мен ми писна от тия мастии улични дето нападат хората
   и поздравявам д-р Найденов за стъпката която е предприел
   няма да те обиждам, щото Желев ще сложи звездички , но да знаеш че съм те обидил

   Палец нагоре 15 Палец надолу 12

   1. А на мен ми писна от неразбиращи идиоти като теб ……заслужаваш незабавна евтаназия и никакви обяснения.

    Палец нагоре 8 Палец надолу 8

  2. Община София е платила 252 лв. средно за едно обработено куче през 2009 г. Сумата е набъбвала до 315 лв. за 2010 г. Данни за цялата 2011 г. няма, но пък общо са изхарчени 1,2 млн. лева за тази цел ! Данните за разходите за обработено куче (влизат залавяне, престой в приюта и храна, ваксина, кастрация и връщане обратно, ако се приспива – влиза и цената на евтаназирането) са от одита на „Екоравновесие“ за 2009 – април 2011 г. …. Има ли разумен силистренец който счита, че в днешни дни можем да си позволим подобен разход който в случая със София в крайна сметка е и неефективен !!! 🙁 Фандъкова се отказа от построяването на приют за 500 кучета в София защото предложената цена е 6 000 000 лева ( звучи абсурдно но е факт ) ! Докато умните се наумуват, а лудите ( от различни псевдо организации ) се налудуват и финансират чрез дарения и от различни чуждестранни и местни природозащитници, силистренци ще страдат … По-добре да се вземат бързи и решителни действия да се реши този проблем !

   Палец нагоре 10 Палец надолу 4

   1. Павел, звучиш разумно! Нека не забравяме, че „Екоравновесие“ е ОБЩИНСКО предприятие! Мисля да спра да коментирам изложените от теб цифри и бих те посъветвал да се запознаеш подробно с информацията касаеща проблема в нашия град и конкретните предложения отправени към общината от сдружението!

    Палец нагоре 10 Палец надолу 10

  3. Колко сте жалки вие, които се слагате за някакви природозащитници. Защо не защитавате дивите животни, тези които са на изчезване, пак благодарение на човека и неговите четириноги лаещи помощници, как защитавате зайците, сърните, глиганите, какво правите за тяхната защита? Защо не надигнете вой ловът на диви животни да бъде забранен? И забележете, за ловенето им (разбирай избиването им) се използват като помощници кучета! Коя природа вие защитавате, онази истинската, изчезващата, все по-трудно оцеляващата, или този лаещ биологичен боклук, създаден от дейността и нехайството на човека

   Палец нагоре 5 Палец надолу 7

 9. Споделям изцяло написаното от Карен Кузуян – достойно поведение на мислещ човек!

  Палец нагоре 16 Палец надолу 13

 10. Казах веднъж и ще повторя: Този проблем е от много години. Преди 10 години, когато все още бях ученичка, нямате представа колко вечери след училище съм обикаляла блока, понякога цял час, защото точно пред входа имаше една глутница, която беше нахапала сума ти народ… С ужас чаках да се разкарат кучетата, за да мога да вляза във входа. НЕ ИСКАМ И МОЕТО ДЕТЕ ДА ПРЕЖИВЯВА ТОВА!!! Ако решението на този проблем е да се избиват кучетата – така да бъде!!!

  Палец нагоре 17 Палец надолу 7

  1. Скрит заради нисък рейтинг на коментара. Натисни за да видиш.

   Палец нагоре 10 Палец надолу 20

   1. ако бездомните изродчета нахапят децата ти до кости и да късат меса от краката и телцето му мисля че ще запееш друга песен. Писна ми от нещастници които се опитват да фокусират обществено внимание върху себе си защото са такива нещасници че не са могли да се реализират никъде и виждат единствено тази възможност за да станат интерестни или да се представят пред обществото. Пожелавам на тези защитници на да се окажат на мястото на възрастния професор от Малинова долина в С офия и да ги видя тогава каква ще им позицията.

    Палец нагоре 14 Палец надолу 6

   2. Izabel, не ме нападай и ти като куче! Това е моето мнение и го споделям! А факта, че ти учиш твоето дете да обича животни, аз уча моето дете да обича животни и моите родители са ме възпитавали да обичам животни ИЗОБЩО не пречи на кучетата да нападат хора!

    Палец нагоре 9 Палец надолу 2

   3. Драга Изабел, когато пускаш детето си да общува чудесно с помиярите, проверяваш ли го след това за бълхи и кърлежи? А случайно да си чувала за кучешката тения (не пожелавам на НИКОГО детето му да хване такава болест)?

    Палец нагоре 7 Палец надолу 4

    1. Не,проверявам дали не е общувало с неинформирани и нискоинтилигентни същества като вас!

     Палец нагоре 7 Палец надолу 7

    2. Izabell, само за сведение да знаеш, че 54 % (повече от половината) на регистрирани случаи на кучешка тения в Евро Съюза за 2010 г. са в България !

     Палец нагоре 8 Палец надолу 2

    3. КАЗАХА ЛИ ТИ ИСТИНАТА МАГДАНОЗ4О

     Палец нагоре 5 Палец надолу 7

   4. Моето дете беше на 3 годинки,когато го нападна домашно куче с цел да си играе, не можеше да прецени намеренията на кучето и започна да отстъпва като крещеше,след това беше захапано за обувката.Успях да го спася,но сега е вече на 12 години и все още се страхува от кучета и не смее сам да отива на училище.Ужасът от преживяното му остана като психическа травма за дълго време.Обича кучетата ,но не ги доближава.Домашно или не,кучето си остава куче,може да се превърне винаги в звяр.Вкъщи си имаме рибки и папагал.На никого не пречим.

    Палец нагоре 11 Палец надолу 1

   5. мила изабел знаетели колко зарази хвърлят тия кучета по децата? да ще кажете че сте си научили детето да си мие ръцете и т.н. , но въпреки това болните деца, от токсоплазмоза се е увеличил през последните няколко години. такаче не е разумно дете да си играе с бездомно куче. така незнам дали учите детето си да обича животните, но учите кучитата на злоба.

    Палец нагоре 6 Палец надолу 8

    1. АХ КАК ИСКАМ ДА СЪМ НАДЗИРАТЕЛ В КОНЦЛАГЕР И ТИ ДА СИ ПАЦИЕНТ ТАМ

     Палец нагоре 7 Палец надолу 9

  2. Дорина, от дългогодишния опит който имаш, не разбра ли, че искат да се справят с проблема по“стария метод“ и разбира се същите онези хора, които са вършили това години наред. Как не разбрахте, че ТЕ ТАКА няма да постигнат нищо…През тези мнооого години са се доказали като неефективни и жестоки садисти интересуващи се единствено как и колкото се може повече пари да откраднат или казано по -меко усвоят.

   Палец нагоре 8 Палец надолу 1

 11. Имам само един въпрос към това СНЦ.
  Можете ли да се закълнете тук, публично, че го правите от любов към животните, а не защото искате да дръпнете едни пари от общината, демек – да врътнете законна далаверка!
  Закълнете се, че не го правите заради парите и ще ви повярваме!
  Мерси!

  П.П. Името ми е истинско!

  Палец нагоре 16 Палец надолу 4

  1. Г-н Иванов, балгодаря Ви, че заставате с името си зад коментара си за разлика от останалите! За което моите адмирации. Ако това би Ви успокоило въпреки, че просто така изречени тези думи нямат стойност, а действията са тези, които говорят за намеренията на човек. Друг е въпроса, че ако наистина искате да се убедите в нашите мотиви и намерения Ви предлагам лична среща с членове на сдружението и свободен разговор без провокации! Гарантирам Ви, че ще получите подробен отговор на всеки ваш въпрос.

   Палец нагоре 8 Палец надолу 9

   1. Карен, ти от противник на шистовия газ-една благородна кауза защитаваща човешкия живот и здраве стана защитник на безгласните но много хапещи, виещи и лаещи същества на четири рака.
    Сега разбирам мотивите на турците относно геноцида.

    Палец нагоре 6 Палец надолу 10

    1. Да съдиш някой, защото обича животните колкото хората е израз на низка култура и липса на какъвто и да е морал и състрадание към живота, било то и на куче!

     Палец нагоре 9 Палец надолу 7

    2. РУСОКОСКА, ти *************************! И дори напълно да подкрепям мнението ти относно бездомните псета, това по никакъв начин не променя констатацията ми!
     *******
     P.S. Паралел 44, недей дрема, а трий расистките коментари!

     Палец нагоре 3 Палец надолу 1

    3. Желев , заключвай коментарите , че се размириса!

     Палец нагоре 2 Палец надолу 3

    4. И СЪМ РУСА А И СИНЕОКА АРИЙКА, ЧЕ И ХУБАВИЦА. АКО МЕ ВИДИШ НЯМА ДА ГОВОРИШ ТАКА. ЛИГИТЕ, КАТО НА ЧЕТИРИНОГИТЕ БЕЗДОМНИ И БЕЗГЛАСНИ ШЕ ТИ ТЕКАТ. ЩЕ ЛАЕШ И ЩЕ ВИЕШ БЕЗСИЛНО ТИ СЛЕД МЕН.
     А КЯРЕН / ИДВА ОТ КАРЕН+КЯР/ ДА НЕ СЕ ОБИЖДА АМА ТАКАВА ПРОМЯНА В НЕГОВОТО ПОВЕДЕНИЕ СЕ ДЪЛЖИ САМО НА ПАРИ.

     Палец нагоре 3 Палец надолу 11

    5. БЕЗГЛАСНАТА СИ ТИ-ЩОТО ****************

     Палец нагоре 5 Палец надолу 6

    6. Хаха, русокоска или кривоноска?!?

     Палец нагоре 5 Палец надолу 4

    7. Русокоске,имайки впредвид положението в което се намираш,ти пожелавам кученце ***********,непородисто да е,синеоко,с руса вирната опашка.Агресивно да бъде,при раждането да те ухапе.Ербауер да ти го вземе,СНЦ“Закрила на безгласните“ от тях да го отнеме…….

     Палец нагоре 7 Палец надолу 2

  2. Здравейте г-н Иванов, аз като председател на СНЦ“ Закрила на безгласните“, се кълна в името на 17-те лично мои животинчета, пет от които кучета, кастрирани, ваксинирани с паспорти, регистрирани в Община Силистра, че не съм присвоила нито стотинка за лична изгода и намеренията ми са безкористни. Ако това не е достатъчно за теб и хората против моите открити и чисти намерения, съм на разположение по всяко време да се запознаем, да представя нужните документи на кучетата ми и да ви информирам, ако желаете разбира се, за отчетената дейност на СНЦ-къде е отишла всяка дарена стотинка, колко сме извадили ние, членовете на сдружението от джоба си, колко животни сме осиновили извън България и колко са останали тук. Колко имаме на стационар в момента и колко са в приемни домове,за да се социализират и им се изградят хигиенни навици, за да станат годни за осиновяване. Искрено се надявам всички, които имат каквито и да е съмнения се обърнат към нас и поискат да се запознаят с истината, защото нашата цел е имено тази…
   С уважение: К. Радева

   Палец нагоре 12 Палец надолу 1

   1. И всички 17 животинчета у дома ли ги гледате?!….

    Палец нагоре 0 Палец надолу 7

    1. Здравейте, Дорина! Нормално е, когато един възпитан човек се обръща към друг първо да го поздрави. Благодаря Ви! Та сега на въпроса- единадесет от тях гледам в дома си където живея, останалите са в друг мой имот.
     Всичко добро Ви желая!

     Палец нагоре 6 Палец надолу 0

 12. Проблемът се състои в това,че дори да се ваксинират,кучетата пак хапят,разнасят зарази и ровят в боклуците.А не може да се строят приюти,за да се приютяват кучета,които се роят /независимо,че ги кастрират/-разходите са огромни.

  Палец нагоре 18 Палец надолу 3

  1. Роят се,защото много мними защитници на кучета, вземат си временно домашни любимци,а после отново ги пускат като им омръзнат.

   Палец нагоре 16 Палец надолу 5

 13. Твърде бедни сме, за да си позволим да се правим на „хора“. Има проблем и той трябва да бъде разрешен. По-добре да се евтаназират, отколкото населението да ги трови и трепе по нощите…

  Палец нагоре 17 Палец надолу 5

 14. г-н Желев,сега е момента да покажете,че сте журналист.За целта иизвършете разследване с цел установяване на следното: Колко пари /подсказвам Ви : около 800,000 лв./са изразходване за кучешки приютот бившите общински управници.Защо тогаана тяма приют ? къде са парите,кой ги е приджобил/може и мн.ч. кои са тези които са ги прибрали заа себе си/.С това разследване ще напрявите голяма услуга на безсилните държавни ,компетентни,бездеййни органи ,защото в момента един от тези упраници дава показания за едно друго престъпление и вероятно ще го покрият.Действайте г-н журналисти.

  Палец нагоре 11 Палец надолу 2

  1. Желев не е кой знае какъв журналист за поредните години рядко от труд му публикуват нещо… и то защо? ами как защо.. защото няма нито един стойностен материал… ! Да кмета е прав, но да ********** Желев… Бива ли ?! ии към избирател г-н ти Желев няма да направи нищо ще ти кажа защо… Щото само бълва неща а после не изпълнява.. щял да съдейства за среща .. ей падни на земята ква среща ?! Бях чел по рано като бяха ти изключили сайта .. пресконференция незнам си кво … филмар нищо не направи мога да изброявам и още и да знам, че няма да ми удобриш коментара, ама то си и за теб.

   Палец нагоре 4 Палец надолу 3

 15. Тези кучета носят само зараза, болести и страх у всички хора. Недопустимо е в 21век кучетата да се разхождат свободно на глутници в целия град, а ние хората колкото и малко да сме останали в града да се притесняваме да не би да нападнат нас или децата ни.

  Палец нагоре 10 Палец надолу 5

 16. ИМА РЕШЕНИЕ !!!!!
  1.Всички бездомни кучета,трябва да се премахнат.
  2.Всички домашни кучета,трябва да регистрират и маркират.
  3.От тук нататък,всяко бездомно куче с маркировка ще се знае на кого е и съответно
  солени глоби за собственика му.

  Да прежалим тези, за да има ред в бъдеще!

  Палец нагоре 12 Палец надолу 6

  1. Като накараш румънците да направят същото или поставиш нови ограждения по сухопътната граница може и да стане! В случая проблема е по сложен и точно, че хората не са запознати и си мислят, че избиването ще реши проблема! Избиването не е решило проблема в нито една страна! И това не е измислица, а е от доклад на СЗО!

   Палец нагоре 7 Палец надолу 4

   1. Напротив, избиването на помиярите ще реши проблема. Това нещо е било правено в България през 50-те,60-те години, по-възрастните го помнят това, тогава проблемът е бил напълно решен. До това масово избиване се е стигнало заради плъзналите епидемии от бяс и кучешка тения. Трябва ли да чакаме да плъзнат отново епидемии за да се реши кучешкия проблем?

    Палец нагоре 5 Палец надолу 6

   2. Дори и бездомни,кучетата си имат райони.
    Като свикнат някъде,трудно се местят.
    Така,че не намесвай румънците.

    Палец нагоре 6 Палец надолу 3

 17. ЖЕЛЕВ ЗНАЕМ КАКЪВ ЖУРНАЛИСТ СИ-НА МАЧОВЕТЕ НА ДОРОСТОЛ ПИТАШЕ ПОСТОЯННО КАК СЕ КАЗВА ГОЛМАЙСТОРА-СЕГА СЕ ОКАЗА 4Е НЕ ОБИ4АШ И КУ4ЕТАТА-ТЕ СА ПО-БЛАГОРОДНИ ОТ НЯКОИ ТАКА НАРЕ4ЕНИ ХОРА-СИЛИСТРЕНЦИ-СРАМУВАМ СЕ ОТ ВАС

  Палец нагоре 8 Палец надолу 11

 18. И ДА НЕ ЗАБРАВИШ ДА МИ НАПРАВИШ РЕЦЕНЗИЯ ВЕДНАГА

  Палец нагоре 3 Палец надолу 11

 19. МНОГО ПОВЕ4Е ХОРА ИМА УХАПАНИ ОТ ПИТБУЛИ И ТЕМПОДОБНИ КУ4ЕТА НА РАЗНИ ИЗРОД4ЕТА ОТКОЛКОТО ОТ УЛИ4НИ КУ4ЕТА-МЕН УЛИ4НО КУ4Е НЕ МЕ ХАПАЛО ЗАЩОТО СЪМ ДОБЪР 4ОВЕК-ТЕ ХАПЯТ САМО ЗЛОБНИТЕ

  Палец нагоре 8 Палец надолу 11

  1. Въпросът е,не само в това,че хапят,но затова че разнасят зарази и боклуци.Те също трябва да се хранят като всяко живо същество.А,това как става?

   Палец нагоре 6 Палец надолу 6

   1. „ЧОВЕК-това звучи гордо!“-е казал Максим Горки.Много любители на домашни животни съм чувал да казват,че заради кучето си например,би убил човек.А ,аз казвам,че заради Човек,бих убил животно-стига да не застрашава живота му.По-добре е да сме Човеци,а не скотове.Защо се стигна дотук е виновен Човека.Кучетата се хранят от разпилените боклуци,които е крайно време да се прибират своевременно,а това ще доведе до липса на храна и те ще озвереят.Пари за приюти -няма.Пита се:Кой,кого?

    Палец нагоре 4 Палец надолу 4

 20. От всичко до тук излиза че бездомните песове са с повече права от хората. За бездомните кучета има приют, но за бездомните ХОРА няма. Ст. Господинов направи през последните две години приют за бездомни през зимата, но може ли да ми каже някой кой какво направи за бездомниците от Силистра в последните години. Защото по права излиза че бездомните ХОРА са със статут на роби т.е. напълно безправни и незащитени от никого, а псетата са с повече права от тях. Един човек в лицето на Ст. Господинов се сети за хорицата. Вместо да правите СНЦ чрез който да се правите на интересни пред хората, а на саме да бройте даренията и да се чудите как да прилапате финансирания от всички нас така и от чужди донорски организации от който да дадете за две диплянки 2% от сумата, а останалите 98% да си ги делните, хапнете, пиинете и т.н. Прав е пишещия по-горе че сме много бедни за да се правим на псевдо-благородници. като забогатее страната може да станем по-благоразположени към псетата но на този етап не съм съгласен с г-н Кмета само в частта че ще пребира и ефтанизира само болни, злобни и т.н., трябва да прибира поголовно наред всичко което е на четири крака и след една седмица Силистра да е ПЪРВИЯ ГРАД В БЪЛГАРИЯ КОЙТО ЩЕ ПОСРЕЩНЕ ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО БЕЗ ПОТЕНЦИАЛНИ УБИИЦИ НА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ПО УЛИЦИТЕ. Извинявам се на защитниците че наричам всичко относно тази тема със истинските им имена, обстоятелства и т.н. но за съжаление такава е истината. Съжалявам но не вярвам в природозащитници, еколози, спастители на кучета котки и други. Всичките замърсяват природата защото карат мощни коли, който замърсяват въздуха много повече от малките такива, ядат месо но защитават животните, взимат от нашите пари чрез данъци и т.н. за да се правят на интересни и да ни се надсмиват зад гърба. Искам децата ми да играят на чисто и да са спокойни че като отидат в парка или кварталната градинка няма да бягат пищейки от кучета, няма да се оглеждат да не би в тревата да има кучешки екстременти, както и да се карам със собственици на кучета който водят любимците си да пикаят по детските площадки. Защитници на животни отидете на детските площадки и вижте какво става. И имайте предвид че тези хлапета ще заработват в бъдеще пенсиите който ще получавате, а не бездомните псета. Псетата носят болести, разходи, неприятности, стрес, похабени нерви и нищо положително.

  Палец нагоре 9 Палец надолу 7

  1. АМИ С ПОВЕ4Е ПРАВА СА-ОСОБЕНО ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ГЕРБ

   Палец нагоре 5 Палец надолу 12

  2. Относно коментара ви,че кучетата носят болести,разходи,неприятности,стрес …..ще ви кажа едно – всичко това накуп го носят не ТЕ, а тези наши управляващи. По всички медии какво се говори – високи цени,престъпност, мизерия…..да продължавам ли??… А Закона,според който ако ти влезе престъпник в дома ти нямаш право да го наранявам,защото той може да те осъди????/и има осъдени хора,които са се защитили в собсвения си дом/ Ами ако ме нападне мъж по улицата – трябва ли да избият всички мъже в този квартал?? Относно замърсените детски площадки – по тях се въргалят мръсни памперси и спринцовки – И ТОВА ЛИ Е КУЧЕТАТА??? СТИГА С ТАЗИ АГРЕСИЯ, ДА СЕДНЕМ И ДА ОБМИСЛИМ РАЗУМНО НЕЩАТА. НЕ РАЗБИРАТЕ ЛИ,ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЗПОЛЗВА ТОЗИ КОЗ ЗА ДА ПРИКРИЕ НЕЩО…..ДА ОТКЛОНИ ВНИМАНИЕТО ВИ ОТ СЪЩИНСКИТЕ ПРОБЛЕМИ! А КАКВО ЩЕ КАЖЕТЕ ЗА ДЕСЕТКИТЕ МАЛТРЕТИРАНИ, ДУШЕНИ И ГОРЕНИ ЖИВИ КУЧЕТА? НИМА И МАЛКИТЕ КУЧЕНЦА БЕБЕТА СА АГРЕСИВНИ,ЧЕ И ТЕ СЕ УБИВАТ?? НЕ ИСКАМ ДА ИМА КУЧЕТА ПО УЛИЦАТА, НЕ ИСКАМ ДА ГИ РИТАТ,БИЯТ,ЗАМЕРЯТ С КАМЪНИ….НО УБИЙСТВАТА НЕ СА РЕШЕНИЕ.

   Палец нагоре 6 Палец надолу 2

   1. А,какъв е изходът?Пари за толкова много кучета в приюти-НЯМА.Не искам мизерия,страх и кучета по улиците,срам ме е ,че съм българин.

    Палец нагоре 3 Палец надолу 4

    1. Искаш ли да направим една проста сметка! Колко според теб струва да се кастрира, обезпаразити и ваксинира едно куче? В най-добрия случай около 50-70лв. средно на куче (различно е в зависимост от пола)! Знаеш ли колко са кучетата в Силистра? Около или малко над 1000 (това за 5000 кучета дето го каза кмета незнам дори той дали си вярва)! Знаеш ли колко пари са заделени в бюджета за ДЕЙНОСТТА? 50 000!!!!!!!! Айде сега да смятаме, всъщност можеш и сам! Ако имаше целенасочена програма и желание от страна на общината отдавна проблема да е бил решен и то не чрез избиване, което излиза дори по-скъпо, няма да засягам моралния проблем там! Пак ще го кажа, че масово хората не познават проблема и като мухи на лай..о се лепят на информацията която им се спуска от общината! Не само, че има пари, но ако се работи както трябва за един мандат не само може да се реши проблема, но и парите необходими за дейността ще намаляват (макар, че при нас проблема е малко по-сложен заради сухопътната граница с Румъния!) Пък ако имаше и контрол върху домашните кучета………………………………………

     Палец нагоре 7 Палец надолу 2

    2. Към Карен!Не е въпросът само в разходите!!!Не е нормално в една цивилизована страна да съжителстваме с бездомни кучета.Дори,когато се кастрират,имунизират и т.н,те се хранят от контейнерите,пият вода от локвите и прочие.Епидемиите са неизбежни.

     Палец нагоре 4 Палец надолу 6

Comments are closed.